Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Chương trình đào tạo Quản Trị Nhân Sự
Nghề Nhân sự dành cho Sinh viên Tối Thứ 2-5, 23/04/2018 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5, 17/04/2018 - Tối 2-4-6, 07/05/2018 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao Dụ kiến tháng 6 tải brochure Đăng ký
Giám Đốc Nhân Sự Dự kiến tháng 6 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Nghề Nhân Sự Nâng cao
Nghề Nhân Sự Nâng Cao Dụ kiến tháng 6 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Giám Đốc Nhân Sự
Giám Đốc Nhân Sự Dự kiến tháng 6 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Chuyên Viên Nhân Sự
Đào tạo Giảng viên nội bộ T7, 12/05/2018 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên Tuyển Dụng Cả ngày T7, 09/06/2018 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B T7-26/05/2018 tải brochure Đăng ký