Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo
BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Chương trình đào tạo Trưởng Phòng Nhân Sự
Trưởng Phòng Nhân Sự 30/07/2019 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Nghề Nhân Sự
Nghề Nhân Sự 27/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Chuyên Đề Nhân Sự Đặc Biệt
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu 08/06/2019 tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Thực hành C&B LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Quản lý-Lãnh đạo
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký