Liên hệ

Lầu 1, Tòa nhà TPP - 141 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

(028) 3930 9396

Public: (028) 3930 9396 - Ext: 102

Training & Consulting Services: (028) 3930 9396 - Ext: 103

Customer Services: (028) 3930 9396 - Ext: 104

Hotline: 0917 448 068

consulting@bcc.com.vn

www.bcc.com.vn