Liên hệ

Lầu 3, Tòa nhà Thiên Hồng - 13 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM

(028) 3930 9396

Public: (028) 3930 9396 - Ext: 102

Training & Consulting Services: (028) 3930 9396 - Ext: 103

Customer Services: (028) 3930 9396 - Ext: 104

Hotline: 0917 448 068

consulting@bcc.com.vn

www.bcc.com.vn