COACHING – KHAI VẤN

Nghệ thuật mở khóa tiềm năng vô hạn cho nhân viên.

COACHING – KHAI VẤN

Bạn đang ở trong văn phòng và xem qua báo cáo hiệu suất của nhân viên. Điều tương tự đã xảy ra, và giờ nó lại xảy ra một lần nữa. Nhân viên của bạn hoạt động kém và kết quả không đạt được chỉ tiêu trong tháng này ngay cả sau khi bạn đã nói chuyện với họ về tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu. Những nhân viên này có thái độ tuyệt vời và bạn biết họ có thể làm tốt hơn. Bạn chỉ không biết làm thế nào để thúc đẩy họ đạt được mục tiêu. Những nguồn lực đã được hỗ trợ đầy đủ nhưng vẫn không ổn chút nào. Bạn đang bối rối và bạn biết tiếp tục những thất vọng này chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.

Bạn sẽ làm gì?

Coaching (Khai vấn) là một chương trình khá mới và thú vị tập trung vào việc giúp một khách hàng (nhân viên) đạt được mục tiêu mà họ mong đợi.

Đôi khi lỗi không phải này ở kiến thức hay ở người nhân viên, mà quan trọng là kiến thức ấy được truyền đạt và hướng dẫn như thế nào. Chương trình "Coaching - Khai vấn" sẽ giúp các cấp Quản lý sở hữu được kỹ năng giúp mình biết cách khai thác những khó khăn của nhân viên, đồng thời biết cách hướng dẫn, cố vấn cho nhân viên của mình một cách bài bản và hiệu quả. Đồng thời phương pháp Coaching này có thể dùng khi Ban Giám Đốc yêu cầu Quản lý phòng ban cố vấn cho mình một vấn đề chuyên môn nào đó.

Hãy liên hệ với BCC để tổ chức cho các cấp Quản lý của Doanh nghiệp mình khóa hữu ích này!

Trung tâm đào tạo BCC

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Đóng vai thực hành
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học (coaching)
 • Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện sau chương trình (3-6 tháng)

Học viên đến với khóa học này sẽ bắt đầu với nền tảng trong Coaching: tìm hiểu sự khác biệt giữa Coaching và tư vấn - huấn luyện, tìm hiểu về những nguyên tắc về Coaching của Quốc tế. Tiếp theo, học viên làm quen với các quy trình và cấu trúc của Coaching: nội dung này để thiết lập và hoàn thành Coaching hoàn chỉnh. Một điều không thể thiếu trong Coaching đó là mối quan hệ đồng sáng tạo trong Coaching. Làm việc với nhau không thể thiếu tranh luận, nhưng quan trọng là làm thế nào để các bên đều có thể tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Sau các bài học trên, ta đến với bài học xây dựng sự thiện cảm (Rapport) kỹ năng lắng nghe trong Coaching. Kỹ năng lắng nghe khá quan trọng đối với người Coaching, họ phải lắng nghe học viên của mình thì Coaching mới có hiệu quả. Đặc biệt là kỹ năng đặt câu hỏi, bài học này đề cập các loại câu hỏi và kỹ năng đặt câu hỏi cho từng loại đó là như thế nào. Đã có câu hỏi thì không thể không có đưa ra phản hồi. Ta sẽ biết đến quy luật phản hồi và cách thức khi nào đưa ra phản hồi. Mô hình Coaching - đây là bài học khá quan trọng của khóa học này. Qua bài học này, học viên có thể áp dụng các mô hình một cách hiệu quả trong Coaching. Và cuối cùng là xây dựng niềm tin, chúng tôi sẽ hướng dẫn học viên lựa chọn niềm tin thật sự và nắm chắc niềm tin đó.

Điểm đặc biệt ở khóa học này đó là sau khi hoàn thành những bước trên, Doanh nghiệp sẽ được tùy chọn 3 việc này trong 3 tháng sau chương trình: Giảng viên theo dõi và coachingQuản lý áp dụng và báo cáo theo biểu mẫuTổng hợp, phân tích và chuẩn bị nội dung. Đặc biệt hơn nữa, Doanh nghiệp sẽ nhận được nửa ngày workshop sau 2 tháng để có thể đánh giá những điều làm tốt và những điều cần làm tốt hơn.

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt:

 • Nhận biết rõ việc khi nào thì sử dụng Coaching (Khai vấn) và các phương pháp khác trong phát triển nhân viên như đào tạo, tư vấn, cố vấn.
 • Áp dụng 7 nguyên tắc trong Coaching của Liên Đoàn Coach Quốc Tế (ICF)
 • Sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi đúng để phát huy tiềm năng nhân viên, phá bỏ các giới hạn và rào cản trong nhân viên.
 • Nâng cao kỹ năng lắng nghe chủ động thông qua 4 cấp độ lắng nghe.
 • Khả năng xây dựng sự đồng cảm.
 • Phản hồi tích cực và mang tính xây dựng đúng cách để thúc đẩy việc thay đổi, phát triển ở nhân viên và người khác
 • Nâng cao khả năng tạo ảnh hưởng và thuyết phục người khác, trao quyền và hoàn tất công việc một cách hiệu quả hơn.
 • Nhìn nhận rõ bản thân và gia tăng sức mạnh từ bên trong.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 093 111 9364

               0917 448 068

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Đóng vai thực hành
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học (coaching)
 • Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện sau chương trình (3-6 tháng)

Học viên đến với khóa học này sẽ bắt đầu với nền tảng trong Coaching: tìm hiểu sự khác biệt giữa Coaching và tư vấn - huấn luyện, tìm hiểu về những nguyên tắc về Coaching của Quốc tế. Tiếp theo, học viên làm quen với các quy trình và cấu trúc của Coaching: nội dung này để thiết lập và hoàn thành Coaching hoàn chỉnh. Một điều không thể thiếu trong Coaching đó là mối quan hệ đồng sáng tạo trong Coaching. Làm việc với nhau không thể thiếu tranh luận, nhưng quan trọng là làm thế nào để các bên đều có thể tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Sau các bài học trên, ta đến với bài học xây dựng sự thiện cảm (Rapport) kỹ năng lắng nghe trong Coaching. Kỹ năng lắng nghe khá quan trọng đối với người Coaching, họ phải lắng nghe học viên của mình thì Coaching mới có hiệu quả. Đặc biệt là kỹ năng đặt câu hỏi, bài học này đề cập các loại câu hỏi và kỹ năng đặt câu hỏi cho từng loại đó là như thế nào. Đã có câu hỏi thì không thể không có đưa ra phản hồi. Ta sẽ biết đến quy luật phản hồi và cách thức khi nào đưa ra phản hồi. Mô hình Coaching - đây là bài học khá quan trọng của khóa học này. Qua bài học này, học viên có thể áp dụng các mô hình một cách hiệu quả trong Coaching. Và cuối cùng là xây dựng niềm tin, chúng tôi sẽ hướng dẫn học viên lựa chọn niềm tin thật sự và nắm chắc niềm tin đó.

Điểm đặc biệt ở khóa học này đó là sau khi hoàn thành những bước trên, Doanh nghiệp sẽ được tùy chọn 3 việc này trong 3 tháng sau chương trình: Giảng viên theo dõi và coachingQuản lý áp dụng và báo cáo theo biểu mẫuTổng hợp, phân tích và chuẩn bị nội dung. Đặc biệt hơn nữa, Doanh nghiệp sẽ nhận được nửa ngày workshop sau 2 tháng để có thể đánh giá những điều làm tốt và những điều cần làm tốt hơn.

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt:

 • Nhận biết rõ việc khi nào thì sử dụng Coaching (Khai vấn) và các phương pháp khác trong phát triển nhân viên như đào tạo, tư vấn, cố vấn.
 • Áp dụng 7 nguyên tắc trong Coaching của Liên Đoàn Coach Quốc Tế (ICF)
 • Sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi đúng để phát huy tiềm năng nhân viên, phá bỏ các giới hạn và rào cản trong nhân viên.
 • Nâng cao kỹ năng lắng nghe chủ động thông qua 4 cấp độ lắng nghe.
 • Khả năng xây dựng sự đồng cảm.
 • Phản hồi tích cực và mang tính xây dựng đúng cách để thúc đẩy việc thay đổi, phát triển ở nhân viên và người khác
 • Nâng cao khả năng tạo ảnh hưởng và thuyết phục người khác, trao quyền và hoàn tất công việc một cách hiệu quả hơn.
 • Nhìn nhận rõ bản thân và gia tăng sức mạnh từ bên trong.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 093 111 9364

               0917 448 068Trung Tâm Đào Tạo BCC

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo & tư vấn Doanh nghiệp

Chương Trình

Coaching - khai vấn

Liên hệ BCC ngay

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Hàng triệu Doanh Nghiệp - Cá Nhân tin tưởng, lựa chọn và đồng hành

chuyên gia của chúng tôi

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC
Xem thêm


dịch vụ khác

Dịch vụ có thể bạn quan tâm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM

Tổng hợp các chương trình bổ trợ kỹ năng mềm cho nhân viên giúp làm việc hiệu quả hơn
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Tổng hợp các chương trình đào tạo nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, nuôi dưỡng nhân tài cốt cán cho doanh nghiệp
Xem thêm

TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

“Tiền không bao giờ là động lực lớn nhất” – Donald Trump
Xem thêm

TEAMWORK

“Bạn có thể làm điều tôi không thể, tôi có thể làm điều bạn không thể. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra những điều tuyệt vời”.
Xem thêm

KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÀNH CÔNG

Giao tiếp là tiền đề cho thành công của bạn trong công việc, trong các cuộc thương thảo, đàm phán và hơn cả là trong cuộc sống. Nghệ thuật giao tiếp giúp bạn...
Xem thêm

LÃNH ĐẠO VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG

Người ta thường nói, có những người được sinh ra để làm lãnh đạo, nhưng thực tế thì cũng có những nhà lãnh đạo lại được sinh ra bởi nghịch cảnh.
Xem thêm

KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Sự phát triển trường tồn của doanh nghiệp không chỉ dựa vào Người chủ giỏi mà còn ở nơi những nhà quản lý tài ba.
Xem thêm

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Quản lý thời gian tốt là một yếu tố dẫn đến sự thành công.
Xem thêm

SELF-LEADERSHIP

Chúng ta phải biết cánh lãnh đạo chính mình trước khi chúng ta lãnh đạo người khác.
Xem thêm

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (TRAIN THE TRAINER)

BCC với chương trình “Đào tạo giảng viên nội bộ” (Train The Trainer) có thể là giải pháp đầu tư hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.
Xem thêm

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Nếu công ty thành công trong việc chuẩn bị cho con người để đón nhận những thay đổi mới một cách tự nguyện, công ty đã giành phân nửa phần thắng.
Xem thêm

COACHING – KHAI VẤN

Nghệ thuật mở khóa tiềm năng vô hạn cho nhân viên.
Xem thêm

KỸ NĂNG GIÁM SÁT

Việc giám sát người khác là công việc khó khăn, giữa việc quản lý bản thân, thời gian của chính bạn và việc giúp người khác giải quyết các nhiệm vụ của họ.
Xem thêm

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH

Người giải quyết vấn đề thành công có xu hướng sử dụng cùng một loại quy trình để xác định và thực hiện các giải pháp cho vấn đề của họ.
Xem thêm

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN

Kỹ năng đàm phán là kỹ năng vô cùng quan trọng và đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho bất kì vị trí nào, đặc biệt là nhà quản lý.
Xem thêm

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực.
Xem thêm

Gửi yêu cầu đào tạo

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Ngành/nghề (*)

Website

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Giới tính (*)

Chức danh (*)

Email (*)

Di động (*)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

Nội dung/
Yêu cầu đào tạo (*)

Thành phần tham dự (*)

Số lượng dự kiến (*)

Thời lượng đào tạo

Lịch học mong muốn

Địa điểm đào tạo

Thông tin khác

Vui lòng chia sẻ những thông tin khác liên quan nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc thù, nhu cầu đào tạo hay kỳ vọng về chương trình