Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của BCC

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia KARLING LEE

Chuyên gia về Nhân sự hàng đầu khu vực Châu Á và Đông Nam Á. Giáo Sư Karling Lee là Giảng viên/Thành viên hội đồng nghiên cứu của nhiều trường Đại Học tại Ph...

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn Nhân Sự cấp cao

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC

Chuyên Gia NGUYỄN HẠ ĐĂNG KHOA

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn BCC

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Chuyên Gia NGÔ THỊ THU HỒNG

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn BCC

Chuyên Gia ĐINH THỊ XUÂN MAI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC

Chuyên Gia NGUYỄN QUỐC THI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC

Chuyên Gia QUÁCH TÚ PHƯƠNG

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.