Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của BCC

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia LƯU BÍCH HOÀI THI

Chuyên gia Tư vấn BCC

Chuyên Gia LÊ THỊ KIM OANH

Tư vấn Cao cấp - Nhân sự & Phát triển Năng Lực Tổ chức Giảng viên Cao cấp - Nhân sự, Quản lý & Lãnh đạo

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC

Chuyên Gia TRẦN THỊ MAI ANH

Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực

Chuyên Gia NGUYỄN DUY

Chuyên gia Nguyễn Duy gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân Lực.

Chuyên Gia NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

Thạc sỹ - Luật sư