Trưởng Phòng Nhân Sự - K04

Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát hơn, tập trung vào yếu tố quản lý và tổ chức vận hành không còn tập trung nhiều vào nghiệp vụ Nhân sự.

Giới Thiệu Chương Trình

Trong quy luật cạnh tranh và phát triển không ngừng của nền kinh tế nói chung, thị trường nhân sự nói riêng, các Lãnh đạo các doanh nghiệp đang ngày càng yêu cầu Trưởng phòng Nhân sự phải có đủ khả năng để điều hành chức năng nhân sự; tư vấn, tham mưu hiệu quả cho BGD trong quản trị nhân sự.

Chương trình tập trung bổ sung năng lực cho học viên theo chiều dọc. Không chỉ làm theo hoặc áp dụng những công cụ có sẵn, mà tự thiết kế những công cụ phục vụ cho nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp; hoặc phát hiện, hiệu chỉnh và nâng cấp các công cụ quản trị đang được sử dụng tại Doanh nghiệp của mình.

BCC luôn cố gắng nỗ lực đem lại cho người làm nhân sự những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn và thực tế nhất. Với phương châm thực học, thực làm, BCC cam kết học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đảm nhiệm thành công một cách vượt trội vị trí Trưởng phòng nhân sự và chuẩn bị để vươn xa hơn nữa.

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC

 Nội dung chương trình:

1. Chân dung Trưởng phòng nhân sự

(1 buổi)

 • Hiểu vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng Nhân sự trong công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp
 • Lựa chọn được giải pháp, xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống quản trị nhân lực tại doanh nghiệp phù hợp với nên tảng quản trị nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp
 • Đo lường, đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, tham vấn, hoạch định, và tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp

2. Lập kế hoạch nguồn nhân lực và tổ chức nhân sự

(3 buổi)

 • Giới thiệu về hoạch định nguồn nhân lực theo kế hoạch sản xuất kinh doanh/chiến lược công ty
 • Giới thiệu về phân tích tổ chức và thiết kế cơ cấu tổ chức công ty, tổ chức công việc trong các phòng/ban và mô tả công việc cho từng chức danh
 •  Phân tích thông tin, xu hướng thay đổi và các quy định pháp luật có liên quan đến lao động và thị trường sức lao động
 • Phân tích đặc trưng và phân tích tâm lý nguồn nhân lực tại nơi làm việc
 • Lập kế hoạch Nguồn nhân lực

3. Đánh giá năng lực và thu hút nhân tài

(3 buổi)

 • Nhận diện và định vị thương hiệu nhà tuyển dụng phù hợp với chiến lược & khả năng của công ty, Thiết kế mô hình gia tăng giá trị việc làm (EVP), xây dựng mạng lưới, tạo nguồn ứng viên cần thiết trong tương lai
 • Lập kế hoạch ngân sách tuyển dụng và lập cơ sở dữ liệu theo dõi kết quả tuyển dụng.
 • Phân tích công việc định chuẩn ứng viên tiềm năng phù hợp với công việc, yêu cầu và khả năng công ty Kỹ năng phỏng vấn năng lực/hành vi và đánh giá năng lực ứng viên
 • Thiết lập quy trình, công cụ, biểu mẫu và tổ chức thực hiện thu hút, phỏng vấn/đánh giá, chọn lựa ứng viên
 • Kỹ năng phỏng vấn năng lực/hành vi và kỹ năng đánh giá năng lực ứng viên
 • Thiết kế các chương trình hội nhập và tổ chức thực hiện, theo dõi kết quả thực hiện

4. Quản trị và phát triển nhân tài

(3 buổi)

 • Phân tích định hướng/xu hướng phát triển và nhu cầu của công ty để xác định các vị trí/chức danh công việc nòng cốt của công ty, thiết lập lộ trình phát triển nhân tài và kế hoạch đào tạo phát triển nhân tài
 • Xây dựng chính sách giữ và phát triển nhân tài, xác định các vị trí chiến lược và nhân sự kế thừa, lộ trình đào tạo và phát triển, lập kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự theo chiến lược công ty
 • Thiết kế chương trình, tổ chức thực hiện đo lường hiệu quả Quản trị hiệu quả công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Tổ chức thực hiện các chương trình gắn kết nhân viên, xây dựng tổ chức thực hiện
 • Tổ chức thống kê theo dõi và thực hiện đo lường hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch nguồn nhân lực

5. Quản trị hiệu quả lương thưởng

(3 buổi)

 • Chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh
 • Hệ thống lương thưởng, các yếu tố ảnh hưởng và quỹ lương thưởng
 • Xây dựng ngân sách lương, kế hoạch tiền lương, chính sách lương, thưởng phụ cấp phù hợp với chiến lược công ty
 • Tổ chức đo lường giá trị công việc, xây dựng thang lương, thưởng, phụ cấp theo quy định pháp luật và mục tiêu công ty
 • Thiết kế phương án soát xét lương, phương án trả lương, phương án thưởng và định các phụ cấp phù hợp với mong muốn của nhân viên, xu hướng của thị trường lao động, quy định công ty và quy định pháp luật
 • Tổ chức thống kê, phân tích và đo lường hiệu quả của chính sách lương, thu nhập nhân viên

6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

(2 buổi):

 • Xác định các văn hoá tích cực và văn hoá cần thay đổi tại công ty
 • Xác định các giá trị, mong muốn mà công ty đang hướng đến/cần điều chỉnh
 • Xây dựng các chương trình, hoạt động kết nối năng lực nhân viên với các giá trị của tổ chức,
 • Tổ chức các hoạt động thực thi giá trị doanh nghiệp
 • Thực hiện truyền thông, thực hiện và đánh giá sự thay đổi của tổ chức

4. Quản trị rủi ro pháp lý trong quan hệ lao động

(2 buổi)

 • Nhận diện các rủi ro pháp lý trong quan hệ lao động (Luật LĐ, Luật BH, Thuế TNCN, ATLĐ) và tầm quan trọng của sự tuân thủ và công bằng trong quan hệ lao động
 • Phát huy vai trò của tổ chức công tác công đoàn, hội nghị người lao động và uỷ ban hòa giải trong quan hệ lao động
 • Quy trình và các biện pháp ứng phó các tình huống mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong quan hệ lao động
 • Kết nối vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện/tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quan hệ lao động

5. Đánh giá hiệu quả hoạt động nhân sự

(3 buổi)

 • Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực, chỉ số đo lường, các báo cáo phân tích hiệu quả
 • Công thức tính toán, đo lường và phân tích hiệu quả, kết nối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tổ chức cơ sở dữ liệu, thống kê, tổng hợp số liệu và lập báo cáo hiệu quả quản trị nguồn nhân lực định kỳ
 • Thực hành

Tổng thời gian tham dự khóa học là 21 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Human Resource Manager


Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ

 • Không vắng quá 4 buổi và không có bất cứ nội dụng nào vắng quá 1 buổi trong khóa học; và
 • Làm đạt bài kiểm tra cuối khóa

Sau khi tham dự khóa học Trưởng Phòng Nhân Sự tại BCC, học viên sẽ:

 • Hiểu được vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng Nhân sự trong công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp,
 • Lựa chọn được giải pháp, xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp phù hợp với nền tảng quản trị nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Đo lường, đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, tham vấn, hoạch định, và tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
 • Chuyên viên đã có kinh nghiệm ở một hoặc nhiều phần hành khác nhau trong lĩnh vực nhân sự có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thăng tiến sự nghiệp;
 • Các cấp quản lý phòng nhân sự chưa tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị nhân sự;
 • Các cấp quản lý phòng nhân sự có nhu cầu nâng cao kỹ năng chuyên môn, hiệu quả hơn trong công việc.

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Trưởng phòng nhân sự" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Trưởng phòng nhân sự" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Trưởng phòng nhân sự" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: 
Hoặc Số điện thoại: 0938 099 166

Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng 23/03/2021
Học phí 14.000.000 đ
Buổi học 21 buổi: Thứ 2&6 từ 18:00 - 21:00
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
 

Sự kiện hội thảo

28.11 2020

Tọa đàm: Tái cấu trúc hệ thống nhân sự cho năm 2021, bắt đầu từ đâu?

Ở bất kỳ giai đoạn nào, doanh nghiệp phải luôn làm mới mình, trang bị tầm nhìn sâu rộng để có thể đứng được trên thương trường khắc nghiệt và phát triển bền vững. Năm 2020, bài toán ấy còn trở nên cam go hơn nữa khi nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn đang chịu sức ép nặng nề từ đại dịch mà chưa có hồi kết. Các doanh nghiệp nếu không hành động kịp thời, quyết tâm thay đổi sẽ phải đứng trước nguy cơ giải thể hay bị bỏ lại trong cuộc đua dài sắp tới. Tái cấu trúc Hệ thống nhân sự là chiến lược tất yếu để giải quyết những bất ổn trong tổ chức hiện tại, củng cố lại nguồn lực con người và làm động lực tiến xa hơn. Nhưng bằng cách nào và bắt đầu từ đâu? Tọa đàm “Tái cấu trúc hệ thống nhân sự cho năm 2021” do BCC & BASE đồng tổ chức với góc nhìn từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành và chia sẻ từ đại diện 50 doanh nghiệp tham dự sẽ giúp cải thiện bộ máy tổ chức cho hoạt động kinh doanh hiệu quả trong năm 2021. Tọa đàm tập trung bàn luận, phân tích chuyên sâu những trăn trở thực tế của doanh nghiệp xoay quanh vấn đề “Tái cấu trúc hệ thống nhân sự cho năm 2021”: Bản chất của tái cấu trúc là gì? Vì sao cần tái cấu trúc? Khi nào nên làm và nội dung như thế nào?

21.12 2019

HR International Seminar: Aligning Talent Plan To Business Strategy

Sự khác biệt trong từng chiến lược kinh doanh và thực trạng của tổ chức là một thách thức lớn đối với nhiều nhà quản lý chức năng nhân sự. Chiến lược kinh doanh thường thất bại là ở khâu triển khai thực hiện (Execution). Triển khai thực hiện không hiệu quả là vì thiếu những Talent, người giữ vai trò đột phá, mũi nhọn trong việc dẫn dắt, xử lý tình huống, tạo kết quả then chốt giúp chiến lược kinh doanh đi đúng mong đợi. Dành 20% nỗ lực để có được Kế Hoạch Nhân Tài đúng giúp đạt được 80% tính khả thi trong triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh (quy luật 20/80) là điều mà giới lãnh đạo chức năng Nhân sự cần ưu tiên. Hội thảo với chủ đề "ALIGNING TALENT PLAN TO BUSINESS STRATEGY" - "ĐỒNG BỘ KẾ HOẠCH NHÂN TÀI VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi "LÀM THẾ NÀO GẮN KẾT NHÂN TÀI VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH?" và giải quyết triệt để vấn đề trên, hứa hẹn sẽ đem đến những chia sẻ và công cụ hữu ích, áp dụng vào công tác hoạch định và phát triển nhân tài của doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, mang lại sự hiệu quả vượt bậc.

Chương trình đào tạo

Khoá học liên quan

Live Courses - Quản Trị Nhân Sự Nền Tảng LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Live Courses - Tuyển dụng nhân sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Live Courses - Lập tính lương LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
LẬP TÍNH LƯƠNG THƯỞNG, BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 17/12/2020 tải brochure Đăng ký
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP THÀNH CÔNG Liên hệ thêm tải brochure Đăng ký
Lập kế hoạch nguồn nhân lực và tổ chức nhân sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Đánh giá năng lực và thu hút nhân tài LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản trị và phát triển nhân tài LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ LƯƠNG THƯỞNG LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản trị rủi ro pháp lý nhân sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Đánh giá hiệu quả hoạt động Nhân sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự - K143 20/01/2021 tải brochure Đăng ký
Tuyển chọn nhân sự 28/11/2020 tải brochure Đăng ký
Quản Lý Nhân Sự 05/12/2020 tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu - K12 LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc 12/12/2020 tải brochure Đăng ký
Tổ Chức Học Tập và Phát Triển trong Doanh Nghiệp 29/12/2020 tải brochure Đăng ký
Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc 05/01/2021 tải brochure Đăng ký
Nghề nhân sự nâng cao - K74 09/03/2021 tải brochure Đăng ký
Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo 01/2021 tải brochure Đăng ký
Xây dựng hệ thống lương 3Ps 01/2021 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực 01/2021 tải brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs 01/2021 tải brochure Đăng ký
Thiết kế công việc 01/2021 tải brochure Đăng ký
Trưởng Phòng Nhân Sự - K04 23/03/2021 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên KPI 16/01/2021 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B 16/01/2021 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nguồn Nhân Lực LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Giám Đốc Nhân Sự Chiến Lược Tháng 10/2020 tải brochure Đăng ký