Tính Và Trả Lương

Tính lương chính xác và đúng theo quy định của Doanh nghiệp.

Giới thiệu về chương trình

Khóa học "Tính và trả lương" - là khóa dành cho Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự; Nhân viên tiền lương; Nhân viên kế toán - hành chính muốn làm việc tính lương bài bản.

Xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương cho từng người là công việc then chốt của nhân sự. Các yếu tố liên quan đến việc tính lương theo chính sách của doanh nghiệp và yêu cầu của Pháp luật như các chế độ phúc lợi, các khoản khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cho người lao động… tất cả sẽ được đào tạo đầy đủ trong khóa học "Tính và trả lương" này!

Trung tâm đào tạo Nhân sự BCC

Xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương.

Tính lương, các chế độ phúc lợi, các khoản khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cho người lao động théo chính sách của Doanh nghiệp và các yêu cầu của pháp luật.

Nhân viên tiền lương

Nhân viên, Chuyên viên Nhân sự nhưng chưa học qua nghiệp tính lương

Nhân viên kế toán phụ trách tính và trả lương cho nhân viên

1. Tính và trả lương

(5 buổi)

 

· Khái niệm về lương và cơ cấu lương 3P

· Các hình thức trả lương và các cách tính lương (thời gian, sản phẩm, doanh số, hiệu quả, khoán)

· Các khoản phúc lợi

· Quy định của Pháp luật về mức lương tối thiểu; BHXH, BHYT, BHTN; thuế thu nhập cá nhân & các khoản trợ cấp từ bảo hiểm

· Thực hành: Lập Bảng tính lương hàng tháng (chấm công, tính lương, chế độ, bảo hiểm, …)

· Xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương.

· Tính lương, các chế độ phúc lợi, các khoản khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cho người lao động theo chính sách của doanh nghiệp và các yêu cầu của Pháp luật.

Tổng thời gian tham dự khóa học là 05 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa sẽ được nhận chứng chỉ: Payroll Administration

Điều kiện:

• Học viên tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình học

Giảng viên đưa ra tình huống thực tế và tạo nhu cầu học.

Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Trên cơ sở những khám phá và những trải nghiệm thực hành của học viên, giảng viên đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách làm để áp dụng hiệu quả vào công việc.

Lịch Khai Giảng: Tháng 03/2019

Sỉ số: 20 Học viên/lớp

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Số buổi: 5 buổi

Lịch học: 18g00 - 21g00

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Trưởng Phòng Nhân Sự Dự kiến khai giảng vào tháng 4/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên KPI Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 26/02/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI T2-4-6, 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực 20/03/2019 tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản Trị Con Người Trong Tổ Chức LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tháng 02/2019 tải brochure Đăng ký
Phân Tích Và Viết Bản Mô Tả Công Việc Tháng 02/2019 tải brochure Đăng ký
Tuyển Dụng Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Hướng Dẫn Nhân Viên Mới Hội Nhập Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Tính Và Trả Lương Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký