Chương trình đào tạo phổ biến

Một số chương trình đào tạo phổ biến mà BCC đã cung cấp
BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Gói 01

Kỹ năng mềm

1. Giao tiếp truyền cảm hứng
2. Trình bày thuyết phục
3. Đàm phán hiệu quả
4. Giải quyết vấn đề
5. Xử lý mâu thuẫn
6. Quản lý thời gian
7. Làm việc nhóm

Gói 02

Quản lý - Lãnh đạo

1. Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm
2. Kỹ năng quản lý
3. Kỹ năng giám sát
4. Quản lý hiệu quả công việc
5. Phản hồi kết quả công việc
6. Hướng dẫn công việc (Coaching)
7. Xây dựng đội nhóm (Team builidng)

Gói 03

Quản trị Nhân sự

1. Phỏng vấn theo năng lực
2. Xây dựng KPI và đánh giá kết quả công việc
3. Quản lý nhân sự đa thế hệ
4. "Đào tạo giảng viên nội bộ (Train the Trainer)"
5. "Quản trị nhân sự cho quản lý (HR for non-HR Managers)"

Gói 04

Tâm lý tổ chức

1. Quản trị sự thay đổi
2. Trí khôn cảm xúc ứng dụng trong quản trị
3 Tư duy sáng tạo
4. Tư duy lo-gic
5. Văn hóa doanh nghiệp
6. Từ tốt đến vĩ đại
7. Đọc vị người đối diện
8. Quản trị căng thẳng nơi công sở
9. Xử lý khách hàng khó tính
10. Tạo ảnh hưởng (Influencing)

Gói 05

Bán hàng - Chăm sóc khách hàng

1. Quản lý bán hàng
2. Giám sát bán hàng
3. Bán hàng chuyên nghiệp
4. Trưng bày hàng
5. Bán hàng 3.0 (Bán giải pháp)
6. Chăm sóc khách hàng

  • Chia sẻ: