[Advanced HR Profession] Nghề Nhân Sự Nâng Cao K76

Nắm chắc cơ hội để TỰ TIN - THĂNG TIẾN trong Nghề

Giới thiệu chương trình

Không còn dừng lại ở kiến thức và công tác nghiệp vụ, "Nghề Nhân Sự Nâng Cao" giúp “va chạm” với những công việc khó nhằn đòi hỏi người làm nhân sự phải có sự hiểu biết chuyên sâu với từng công việc. "Lấy vàng thử lửa" công việc độ khó càng cao đòi hỏi người thử thách phải trang bị đầy đủ trang bị cần thiết.

Khóa học "Nghề Nhân Sự Nâng Cao" giúp bạn tự tin, nắm chắc trong tay cơ hội thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp.

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Đánh giá hiệu quả của  quản trị nguồn nhân sự

 • Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • Mục đích đánh giá hoạt động QTNNL
 • Các chỉ số đánh giá hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực
 • Phân tích các chỉ số và lập báo cáo đánh giá

2. Thiết kế công việc

 • Tiến trình thiết kế công việc
 • Xây dựng ma trận phân nhiệm từ chức năng nhiệm vụ của phòng ban
 • Phân tích công việc theo tiến trình thực hiện nhiệm vụ
 • Thiết kế vị trí công vệc
 • Xây dựng bản mô tả công việc

3. Xây dựng và đánh giá KPIs

 • Tiến trình xây dựng KPI và đánh giá kết quả công việc
 • Phân rã mục tiêu của công ty cho các phòng ban
 • Xác định KRA (Key Result Area) của phòng ban
 • Xây dựng các chỉ số đo lường kết quả hoàn thành công việc (KPIs) cá nhân
 • Xây dựng thang điểm đánh giá KQCV
 • Thiết lập, giao mục tiêu, KPIs và các biểu mẫu
 • Đánh giá kết quả công việc nhân viên

4. Xây dựng bộ chuẩn năng lực

 • Khái niệm về năng lực
 • Mô hình khung năng lực
 • Xây dựng khung năng lực
 • Xây dựng tự điển năng lực
 • Định chuẩn năng lực vị trí công việc
 • Ứng dụng của chuẩn năng lực trong quản trị nhân sự

5. Xây dựng lương 3P

 • Vai trò và trách nhiệm của Chuyên viên tiền lương
 • Tổng quan về cơ cấu trả công, tiền lương & phúc lợi
 • Giám sát kiểm soát chất lượng & hiệu quả các hoạt động nhân sự nội bộ (Internal Aduit & Legal Compliance)
 • Khái niệm hệ thống Lương 3P
 • Các cách định giá công việc (Job Evaluation)
 • Thực hiện và áp dụng cấu trúc và trả công theo lương 3P
 • Thực hiện chính sách và quy trình quản lý trả lương
 • Thực hiện và áp dụng chính sách thưởng và tính thưởng
 • Giám sát và thực hiện chính sách chế độ phúc lợi
 • Thực hiện ngân sách C&B hàng năm & quản lý chi phí hiệu quả hằng tháng
 • Xây dựng hệ thống quản lý công tác tiền lương & phúc lợi


Tổng thời gian tham dự khóa học là 18 buổi/khóa

 

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Advanced HR Profession

Điều kiện:

• Không vắng quá 3 buổi và không có bài vắng quá 1 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và đạt bài kiểm tra cuối khóa.

Ghi chú:

1. Học viên không đạt do vắng quá 4 buổi được quyền học bù buổi đã vắng và không phải đóng thêm học phí trong các khóa học Nghề Nhân Sự kế tiếp trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.
2. Học viên không làm đủ hoặc không đạt các bài kiểm tra được quyền đăng ký làm bài kiểm tra và không phải đóng thêm học phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.

Sau khi kết thúc chương trình học viên sẽ:

 • Thiết kế báo cáo phân tích các dữ liệu và đánh giá được hiệu quả của Nguồn nhân lực.
 • Định được các chỉ số (KRA) và công thức tính để đánh giá hiệu quả Nguồn nhân lực.
 • Xây dựng được hệ thống quản trị nhân sự tích hợp các yếu tố KPIs, năng lực và lương.
 • Đánh giá được hiệu quả, chất lượng của kế hoạch đào tạo nhân sự giúp Doanh nghiệp chọn ra, phát triển và giữ chân nhân tài.
 • Trưởng/Phó phòng nhân sự; Phụ trách nhân sự;
 • Chuyên viên nhân sự; Chuyên viên làm vai trò Đối tác kinh doanh (HR Business Partner)
 • Nhân viên nhân sự nhiều năm kinh nghiệm muốn phát triển nghề nghiệp;
 • Chuyên viên Tuyển dụng/Đào tạo/Lương Thưởng/Chính sách/Quan hệ lao động muốn mở rộng chuyên môn nhân sự và phát triển nghề nghiệp;

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Quản trị nhân sự chuyên sâu" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Quản trị nhân sự chuyên sâu" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Quản trị nhân sự chuyên sâu" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: public@bcc.com.vn
Hoặc Số điện thoại: 0917 448 068

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Đánh giá hiệu quả của  quản trị nguồn nhân sự

 • Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • Mục đích đánh giá hoạt động QTNNL
 • Các chỉ số đánh giá hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực
 • Phân tích các chỉ số và lập báo cáo đánh giá

2. Thiết kế công việc

 • Tiến trình thiết kế công việc
 • Xây dựng ma trận phân nhiệm từ chức năng nhiệm vụ của phòng ban
 • Phân tích công việc theo tiến trình thực hiện nhiệm vụ
 • Thiết kế vị trí công vệc
 • Xây dựng bản mô tả công việc

3. Xây dựng và đánh giá KPIs

 • Tiến trình xây dựng KPI và đánh giá kết quả công việc
 • Phân rã mục tiêu của công ty cho các phòng ban
 • Xác định KRA (Key Result Area) của phòng ban
 • Xây dựng các chỉ số đo lường kết quả hoàn thành công việc (KPIs) cá nhân
 • Xây dựng thang điểm đánh giá KQCV
 • Thiết lập, giao mục tiêu, KPIs và các biểu mẫu
 • Đánh giá kết quả công việc nhân viên

4. Xây dựng bộ chuẩn năng lực

 • Khái niệm về năng lực
 • Mô hình khung năng lực
 • Xây dựng khung năng lực
 • Xây dựng tự điển năng lực
 • Định chuẩn năng lực vị trí công việc
 • Ứng dụng của chuẩn năng lực trong quản trị nhân sự

5. Xây dựng lương 3P

 • Vai trò và trách nhiệm của Chuyên viên tiền lương
 • Tổng quan về cơ cấu trả công, tiền lương & phúc lợi
 • Giám sát kiểm soát chất lượng & hiệu quả các hoạt động nhân sự nội bộ (Internal Aduit & Legal Compliance)
 • Khái niệm hệ thống Lương 3P
 • Các cách định giá công việc (Job Evaluation)
 • Thực hiện và áp dụng cấu trúc và trả công theo lương 3P
 • Thực hiện chính sách và quy trình quản lý trả lương
 • Thực hiện và áp dụng chính sách thưởng và tính thưởng
 • Giám sát và thực hiện chính sách chế độ phúc lợi
 • Thực hiện ngân sách C&B hàng năm & quản lý chi phí hiệu quả hằng tháng
 • Xây dựng hệ thống quản lý công tác tiền lương & phúc lợi


Tổng thời gian tham dự khóa học là 18 buổi/khóa

 

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Advanced HR Profession

Điều kiện:

• Không vắng quá 3 buổi và không có bài vắng quá 1 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và đạt bài kiểm tra cuối khóa.

Ghi chú:

1. Học viên không đạt do vắng quá 4 buổi được quyền học bù buổi đã vắng và không phải đóng thêm học phí trong các khóa học Nghề Nhân Sự kế tiếp trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.
2. Học viên không làm đủ hoặc không đạt các bài kiểm tra được quyền đăng ký làm bài kiểm tra và không phải đóng thêm học phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.

Sau khi kết thúc chương trình học viên sẽ:

 • Thiết kế báo cáo phân tích các dữ liệu và đánh giá được hiệu quả của Nguồn nhân lực.
 • Định được các chỉ số (KRA) và công thức tính để đánh giá hiệu quả Nguồn nhân lực.
 • Xây dựng được hệ thống quản trị nhân sự tích hợp các yếu tố KPIs, năng lực và lương.
 • Đánh giá được hiệu quả, chất lượng của kế hoạch đào tạo nhân sự giúp Doanh nghiệp chọn ra, phát triển và giữ chân nhân tài.
 • Trưởng/Phó phòng nhân sự; Phụ trách nhân sự;
 • Chuyên viên nhân sự; Chuyên viên làm vai trò Đối tác kinh doanh (HR Business Partner)
 • Nhân viên nhân sự nhiều năm kinh nghiệm muốn phát triển nghề nghiệp;
 • Chuyên viên Tuyển dụng/Đào tạo/Lương Thưởng/Chính sách/Quan hệ lao động muốn mở rộng chuyên môn nhân sự và phát triển nghề nghiệp;

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Quản trị nhân sự chuyên sâu" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Quản trị nhân sự chuyên sâu" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Quản trị nhân sự chuyên sâu" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: public@bcc.com.vn
Hoặc Số điện thoại: 0917 448 068


Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng LIÊN HỆ THÊM
Giá 12.900.000 đ
Giá khuyến mãi 10.320.000 đ
Buổi học Các tối 2 - 4 - 6 | 18:00 - 21:00
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng ký khóa học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
  Xem nghề khác

Đào tạo inhouse

Tư vấn Doanh nghiệp

Sự kiện hội thảo

Khoá học liên quan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây