Nghề Nhân Sự Nâng Cao

Tự tin thăng tiến với Nghề nhân sự

Giới thiệu về chương trình

Trong quy luật cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp, các Lãnh đạo các doanh nghiệp đang ngày càng yêu cầu Chuyên viên/ Trưởng phòng Nhân sự phải có đủ khả năng để điều hành chức năng nhân sự; tư vấn, tham mưu hiệu quả cho BGD trong quản trị nhân sự.

Chương trình tập trung bổ sung năng lực cho học viên theo chiều dọc. Không chỉ làm theo hoặc áp dụng những công cụ có sẵn, mà tự thiết kế những công cụ phục vụ cho nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp; hoặc phát hiện, hiệu chỉnh và nâng cấp các công cụ quản trị đang được sử dụng tại Doanh nghiệp của mình.

BCC luôn cố gắng nỗ lực đem lại cho người làm nhân sự những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn và thực tế nhất. Với phương châm thực học, thực làm, BCC cam kết học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đảm nhiệm thành công một cách vượt trội vị trí Chuyên viên/Trưởng phòng nhân sự và chuẩn bị để vươn xa hơn nữa.

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC

Sau khi kết thúc chương trình học viên sẽ:

 • Thiết kế báo cáo phân tích các dữ liệu và đánh giá được hiệu quả của Nguồn nhân lực.
 • Định được các chỉ số (KRA) và công thức tính để đánh giá hiệu quả Nguồn nhân lực.
 • Xây dựng được hệ thống quản trị nhân sự tích hợp các yếu tố KPIs, năng lực và lương.
 • Đánh giá được hiệu quả, chất lượng của kế hoạch đào tạo nhân sự giúp Doanh nghiệp chọn ra, phát triển và giữ chân nhân tài.

Trưởng/Phó phòng nhân sự; Phụ trách nhân sự;

Chuyên viên nhân sự; Chuyên viên làm vai trò Đối tác kinh doanh (HR Business Partner)

Nhân viên nhân sự nhiều năm kinh nghiệm muốn phát triển nghề nghiệp;

Chuyên viên Tuyển dụng/Đào tạo/Lương Thưởng/Chính sách/Quan hệ lao động muốn mở rộng chuyên môn nhân sự và phát triển nghề nghiệp;

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

1. Đánh giá hiệu quả của  quản trị nguồn nhân sự

(1 buổi)

 • Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • Mục đích đánh giá hoạt động QTNNL
 • Các chỉ số đánh giá hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực
 • Phân tích các chỉ số và lập báo cáo đánh giá
 • Định được các chỉ số (KRA) và công thức tính để đánh giá hiệu quả của  quản trị nguồn nhân lực.
 • Thiết kế báo cáo, phân tích các dữ liệu và đánh giá được hiệu quả của QTNNL

2. Thiết kế công việc

(4 buổi)

 • Tiến trình thiết kế công việc
 • Xây dựng ma trận phân nhiệm từ chức năng nhiệm vụ của phòng ban
 • Định quyền hạn và KPI tương ứng với trách nhiệm
 • Định vị trí công việc
 • Chuyển trách nhiệm, quyền hạn, KPI vào bản mô tả công việc
 • Thực hành: Xây dựng ma trận phân nhiệm của Phòng nhân sự
 • Sử dụng kỹ thuật RACI xây dựng được bản ma trận phân nhiệm từ chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • Bảo đảm các vị trí công việc không thiếu và không trùng lắp trách nhiệm
 • Bản mô tả công việc có đủ thông tin cần thiết làm cơ sở xây dựng cơ cấu lương 3P

3. Xây dựng và đánh giá KPIs

(4 buổi)

 • Tiến trình xây dựng KPI và đánh giá kết quả công việc
 • Xác định mục tiêu và chiến lược công ty
 • Xác định KRA (Key Result Area) của phòng ban
 • Xây dựng các chỉ số đo lường kết quả hoàn thành công việc (KPIs) cá nhân
 • Xây dựng thang điểm đánh giá KQCV
 • Thiết lập mục tiêu công việc cá nhân
 • Giao mục tiêu, KPIs và các biểu mẫu
 • Đánh giá kết quả công việc nhân viên
 • Thực hành: Xây dựng, giao và đánh giá KPIs của Chuyên viên nhân sự
 • Biết cách xây dựng, kiểm tra được mục tiêu, các KPIs của phòng ban, cá nhân theo mục tiêu của công ty và mục tiêu của phòng ban
 • Tổ chức, tham gia, hỗ trợ các phòng ban xây dựng mục tiêu, KPIs và đánh giá kết quả công việc nhân viên

4. Xây dựng bộ chuẩn năng lực

(04 buổi)

 • Khái niệm về năng lực
 • Mô hình khung năng lực
 • Xây dựng khung năng lực
 • Xây dựng tự điển năng lực
 • Định chuẩn năng lực vị trí công việc
 • Ứng dụng của chuẩn năng lực trong quản trị nhân sự
 • Thực hành: Xây dựng chuẩn năng lực của Chuyên viên nhân sự
 • Xác định được khung năng lực làm cơ sở xây dựng bộ tự điển năng lực
 • Xây dựng được tiêu chuẩn và định chuẩn năng lực cho vị trí công việc

5. Xây dựng hệ thống lương 3P

(6 buổi)

 • Khái niệm về hệ thống lương 3Ps
 • Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P
 • Xây dựng hệ thống đánh giá công việc
 • Xây dựng thang bậc lương theo chức danh công việc (Pay for Position)
 • Định mức lương theo năng lực (Pay for Person)
 • Định mức thưởng kết quả công việc (Pay for Performance)
 • Xây dựng quỹ lương thưởng
 • Thực hành: Xây dựng hệ thống đánh giá công việc và thang bậc lương
 • Xây dựng được thang bậc lương công bằng trong nội bộ và cạnh tranh với thị trường lao động.
 • Định được mức lương, thưởng tương xứng với năng lực và kết quả công việc
 • Xây dựng được quỹ lương thưởng theo định biên nhân sự của công ty

6. Đánh giá hiệu quả đào tạo

(2 buổi)

 • Khái niệm và mục tiêu của đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Các cấp độ đánh giá kết quả đào tạo
 • Các công cụ đánh giá kết quả đào tạo
 • Tiến trình đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo theo năng lực
 • Đánh giá hiệu quả theo ROI
 • Xác định được các thông tin cần thu thập trong bước phân tích nhu cầu đào tạo làm cơ sở dữ liệu đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Đánh giá được hiệu quả đào tạo theo năng lực
 • Đánh giá được hiệu quả đào tạo theo ROI

Học viên nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp. Học viên thảo luận, làm việc nhóm, làm bài tập thực hành trên với sự dẫn dắt của giảng viên.

Trên cơ sở những khám phá và những trải nghiệm thực hành của học viên, giảng viên đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp học viên làm chủ kiến thức và cách làm khả thi.

Ngày Khai Giảng: Tối T2-4-6, 27/02/2019

Số lượng: 17 Học viên/lớp

Thời lượng: 22 buổi

Học phí:  8,500,000 VNĐ

Ưu đãi 10% khi thanh toán trước 2 tuần.

Lịch học: 18:00 - 21:00

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Trưởng Phòng Nhân Sự Tối 3-5-7, 16/04/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên thu hút nhân tài T7, CN - 30/03/2019 (4 ngày) tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 26/02/2019 - Tối 2-4-6, 29/03/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên Quản Trị Nguồn Vốn Nhân Lực Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI T2-4-6, 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Thiết kế công việc 01/03/2019 tải brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs 11/03/2019 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực 20/03/2019 tải brochure Đăng ký
Xây dựng hệ thống lương 3Ps 29/03/2019 tải brochure Đăng ký
Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo 12/04/2019 tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý và quan hệ lao động 30/03/2019 - T7, CN (4 ngày) tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản trị nguồn nhân lực và vai trò của nhân viên nhân sự trong tổ chức 26/02/2019 tải brochure Đăng ký
Tuyển Chọn Nhân Sự 28/02/2019 tải brochure Đăng ký
Quản lý nhân sự 07/03/2019 tải brochure Đăng ký
Tiền lương và chế độ chính sách 12/03/2019 tải brochure Đăng ký
Bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân Tối 3-5-7, 19/03/2019 tải brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc 23/03/2019 tải brochure Đăng ký
Tổ chức đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp 28/03/2019 tải brochure Đăng ký
Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc 04/04/2019 tải brochure Đăng ký