[HR Profession] Nghề Nhân Sự K149

Xây dựng nền tảng vững chắc TỰ TIN - VỮNG BƯỚC vào Nghề

Giới thiệu chương trình

Nghề Nhân Sự là nghề mà bạn đã định hướng từ hồi chưa còn học đại học và cố gắng theo đuổi định hướng của mình tới giờ?
Hay sau khi va vấp nhiều ngành nghề khác nhau thì bạn vô tình lọt vào mắt xanh của nghề nhân sự và "dính" với nghề tới bây giờ?

BCC tự hào là đơn vị cung cấp cho bạn các kỹ năng áp dụng thực tế trong Nghề Nhân Sự. Không dừng lại tại đó, BCC còn chia sẻ những kiến thức về Quản trị nói chung chứ không chỉ đơn thuần là về Nhân Sự. 

Với 22 năm trong lĩnh vực Quản trị Nguồn Nhân Lực nói chung và đào tạo Nghề Nhân Sự nói riêng, chúng tôi tự hào trao tặng những giá trị thiết thực nhất đến cho bạn. 

Khóa học "NGHỀ NHÂN SỰ" là nền tảng giúp bạn hiểu hơn về thế giới HR bài bản và chuyên nghiệp. Xây dựng bước tranh tổng thể và đi vào từng mảng chi tiết "cầm tay chỉ việc". 

 

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Quản trị nguồn nhân lực và vai trò của nhân viên nhân sự trong tổ chức

 • Tổng quan về tổ chức doanh nghiệp
 • Chiến lược doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực
 • Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự
 • Mô hình tổ chức bộ máy nhân sự
 • Con đường sự nghiệp nhân sự

2. Tuyển chọn nhân sự

 • Nhận yêu cầu tuyển dụng,
 • Lập thông báo tuyển dụng, tìm nguồn, sàng lọc,
 • Tổ chức thực hiện đánh giá ứng viên, thông báo kết quả, lập thư mời nhận việc,
 • Tổ chức hội nhập, theo dõi nhật trình thử việc, thông tin lập tính lương và chế độ chính sách trong thời gian thử việc,
 • Tổ chức đánh giá thử việc, chuyển thông tin, hồ sơ nhân viên để lập hợp đồng lao động/kết thúc thử việc.

3. Quản lý nhân sự

 • Quản lý hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm của CNV toàn Công ty bao gồm (Danh sách nhân viên đang làm việc, mới tuyển, thôi việc)
 • Lập danh sách theo biểu mẫu, cập nhật khi phát sinh theo thứ tự thời gian, lưu hồ sơ NV trong theo bộ phận và mã số nhân viên.
 • Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thực hiện các thủ tục công bố thông tin có liên quan và lưu hồ sơ nhân viên

4. Lập tính lương, Bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân

 • Học viên sẽ được hướng dẫn thực hành  trực tiếp trên excel: lập công thức tính;   theo dõi ngày công, chấm công, các ngày  nghỉ Lễ, nghỉ phép cho nhân viên; tính lương; tính BHXH; tính thuế thu nhập cá  nhân; và thực hiện các chế độ chính sách  cho nhân viên.
 • Thực hiện theo dõi ngày giờ công, các dạng nghỉ, tổng hợp ngày giờ công làm việc (làm việc, công tác, ca 3, tăng ca, khác...), các dạng nghỉ (lễ, tết, phép, việc riêng có lương, việc riêng không lương, ốm, không phép, dài hạn,..) cho nhân viên
 • Thực hiện lập tính lương
 • Thực hiện báo tăng, giảm, lập quyết toán bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên, chốt sổ với các trường hợp thôi việc, tiếp nhận thông tin lập hồ sơ đề nghị thanh toán, theo dõi và thực hiện thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn/khác cho nhân viên
 • Thực hiện lập tính thuế thu nhập cá nhân

5. Quản lý hiệu quả công việc

 • Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công việc, năng lực nhân viên, và thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả
 • Đề xuất các phương án, chương trình thưởng lễ, tết, trợ cấp nhằm động viên tinh thần nhân viên

6. Đào tạo & Phát triển trong doanh nghiệp

 • Lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho NV đi đào tạo
 • Tổ chức đào tạo tại công ty (nội bộ/bên ngoài), lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của NV, chương trình đào tạo được thực hiện tại công ty,
 • Theo dõi tổng hợp kết quả ứng dụng, đánh giá hiệu quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo
 • Tiếp nhận thông tin, thực hiện các thủ tục và theo dõi các chương trình, hoạt động phát triển nhân viên

7. Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc

 • Triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình tuân thủ nội quy quy định và tổ chức xử lý kỷ luật theo đúng nội quy lao động và quy định của pháp luật
 • Tiếp nhận thông tin, xử lý, theo dõi bàn giao công việc, thanh toán chế độ khi thôi việc, lưu hồ sơ nhân viên

Tổng thời gian tham dự khóa học là 18 buổi/khóa

Làm bài kiểm tra cuối khóa Online 1 buổi

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Human Resources Professional

Điều kiện:

• Không vắng quá 4 buổi và không có bài vắng quá 1 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và đạt bài kiểm tra cuối khóa.

Ghi chú:

1. Học viên không đạt do vắng quá 4 buổi được quyền học bù buổi đã vắng và không phải đóng thêm học phí trong các khóa học Nghề Nhân Sự kế tiếp trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.
2. Học viên không làm đủ hoặc không đạt các bài kiểm tra được quyền đăng ký làm bài kiểm tra và không phải đóng thêm học phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.

Sau khi tham dự khóa học Nghề Nhân Sự tại BCC, học viên sẽ:

 • Nhận ra được vai trò, trách nhiệm của Nhân viên Nhân sự trong tổ chức và thực hiện được những nghiệp vụ nhân sự đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với các quy định của Pháp luật và cân bằng giữa yêu cầu công việc và nhu cầu của Người lao động.
 • Khám phá bản thân, định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
 • Sinh viên mới tốt nghiệp muốn bước vào Nghề Nhân Sự;
 • Nhân viên làm công việc Nhân sự nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ Nhân sự;
 • Nhân viên đang làm việc trong lãnh vực chuyên môn khác muốn chuyển sang làm Nhân sự.
 • Nhân viên đang đảm nhiệm công tác chuyên trách trong Phòng Nhân sự muốn mở rộng nghiệp vụ Nhân sự;

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Nghề Nhân Sự" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Nghề Nhân Sự" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Nghề Nhân Sự" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: public@bcc.com.vn
Hotline & Zalo: 0917 448 068

 

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Quản trị nguồn nhân lực và vai trò của nhân viên nhân sự trong tổ chức

 • Tổng quan về tổ chức doanh nghiệp
 • Chiến lược doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực
 • Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự
 • Mô hình tổ chức bộ máy nhân sự
 • Con đường sự nghiệp nhân sự

2. Tuyển chọn nhân sự

 • Nhận yêu cầu tuyển dụng,
 • Lập thông báo tuyển dụng, tìm nguồn, sàng lọc,
 • Tổ chức thực hiện đánh giá ứng viên, thông báo kết quả, lập thư mời nhận việc,
 • Tổ chức hội nhập, theo dõi nhật trình thử việc, thông tin lập tính lương và chế độ chính sách trong thời gian thử việc,
 • Tổ chức đánh giá thử việc, chuyển thông tin, hồ sơ nhân viên để lập hợp đồng lao động/kết thúc thử việc.

3. Quản lý nhân sự

 • Quản lý hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm của CNV toàn Công ty bao gồm (Danh sách nhân viên đang làm việc, mới tuyển, thôi việc)
 • Lập danh sách theo biểu mẫu, cập nhật khi phát sinh theo thứ tự thời gian, lưu hồ sơ NV trong theo bộ phận và mã số nhân viên.
 • Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thực hiện các thủ tục công bố thông tin có liên quan và lưu hồ sơ nhân viên

4. Lập tính lương, Bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân

 • Học viên sẽ được hướng dẫn thực hành  trực tiếp trên excel: lập công thức tính;   theo dõi ngày công, chấm công, các ngày  nghỉ Lễ, nghỉ phép cho nhân viên; tính lương; tính BHXH; tính thuế thu nhập cá  nhân; và thực hiện các chế độ chính sách  cho nhân viên.
 • Thực hiện theo dõi ngày giờ công, các dạng nghỉ, tổng hợp ngày giờ công làm việc (làm việc, công tác, ca 3, tăng ca, khác...), các dạng nghỉ (lễ, tết, phép, việc riêng có lương, việc riêng không lương, ốm, không phép, dài hạn,..) cho nhân viên
 • Thực hiện lập tính lương
 • Thực hiện báo tăng, giảm, lập quyết toán bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên, chốt sổ với các trường hợp thôi việc, tiếp nhận thông tin lập hồ sơ đề nghị thanh toán, theo dõi và thực hiện thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn/khác cho nhân viên
 • Thực hiện lập tính thuế thu nhập cá nhân

5. Quản lý hiệu quả công việc

 • Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công việc, năng lực nhân viên, và thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả
 • Đề xuất các phương án, chương trình thưởng lễ, tết, trợ cấp nhằm động viên tinh thần nhân viên

6. Đào tạo & Phát triển trong doanh nghiệp

 • Lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho NV đi đào tạo
 • Tổ chức đào tạo tại công ty (nội bộ/bên ngoài), lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của NV, chương trình đào tạo được thực hiện tại công ty,
 • Theo dõi tổng hợp kết quả ứng dụng, đánh giá hiệu quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo
 • Tiếp nhận thông tin, thực hiện các thủ tục và theo dõi các chương trình, hoạt động phát triển nhân viên

7. Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc

 • Triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình tuân thủ nội quy quy định và tổ chức xử lý kỷ luật theo đúng nội quy lao động và quy định của pháp luật
 • Tiếp nhận thông tin, xử lý, theo dõi bàn giao công việc, thanh toán chế độ khi thôi việc, lưu hồ sơ nhân viên

Tổng thời gian tham dự khóa học là 18 buổi/khóa

Làm bài kiểm tra cuối khóa Online 1 buổi

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Human Resources Professional

Điều kiện:

• Không vắng quá 4 buổi và không có bài vắng quá 1 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và đạt bài kiểm tra cuối khóa.

Ghi chú:

1. Học viên không đạt do vắng quá 4 buổi được quyền học bù buổi đã vắng và không phải đóng thêm học phí trong các khóa học Nghề Nhân Sự kế tiếp trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.
2. Học viên không làm đủ hoặc không đạt các bài kiểm tra được quyền đăng ký làm bài kiểm tra và không phải đóng thêm học phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.

Sau khi tham dự khóa học Nghề Nhân Sự tại BCC, học viên sẽ:

 • Nhận ra được vai trò, trách nhiệm của Nhân viên Nhân sự trong tổ chức và thực hiện được những nghiệp vụ nhân sự đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với các quy định của Pháp luật và cân bằng giữa yêu cầu công việc và nhu cầu của Người lao động.
 • Khám phá bản thân, định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
 • Sinh viên mới tốt nghiệp muốn bước vào Nghề Nhân Sự;
 • Nhân viên làm công việc Nhân sự nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ Nhân sự;
 • Nhân viên đang làm việc trong lãnh vực chuyên môn khác muốn chuyển sang làm Nhân sự.
 • Nhân viên đang đảm nhiệm công tác chuyên trách trong Phòng Nhân sự muốn mở rộng nghiệp vụ Nhân sự;

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Nghề Nhân Sự" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Nghề Nhân Sự" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Nghề Nhân Sự" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: public@bcc.com.vn
Hotline & Zalo: 0917 448 068


Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng LIÊN HỆ THÊM
Giá 10.900.000 đ
Giá khuyến mãi 8.720.000 đ
Buổi học Tối thứ 2 - 4 - 6 | 18:00 - 21:00
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng ký khóa học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
  Xem nghề khác

Đào tạo inhouse

Tư vấn Doanh nghiệp

Sự kiện hội thảo

Khoá học liên quan

LẬP TÍNH LƯƠNG THƯỞNG, BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 30/08/2023 Tải Brochure Đăng ký
Tuyển chọn nhân sự LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Quản Lý Nhân Sự Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Kỷ luật lao động và quản lý thôi việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
[Advanced HR Profession] Nghề Nhân Sự Nâng Cao K76 LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây dựng lương 3P LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Thiết kế công việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Chuyên Viên KPI LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ & LÃNH ĐÃO LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
HR FOR STARTER LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
HR BASIC LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây