Location

Lầu 7, Tòa nhà CitiLight, 45 Võ Thị Sáu, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

phone

liên hệ với chúng tôi 0917 448 068 (028) 3820 4155

Nghề nhân sự

Khóa 122 07/05/2018 Tối 2 - 4 - 6 Tải về Đăng ký
Khóa 121 17/04/2018 Tối 3 - 5 - 7 Tải về Đăng ký

Tuyển dụng

Khóa 120 06/04/2018 Tối 2 - 4 - 6 Tải về Đăng ký

Tính và trả lương

Khóa 119 03/04/2018 Tối 3-5 Tải về Đăng ký
Khóa 121 17/05/2018 Tối 3-5-7 Tải về Đăng ký

Tổ chức đào tạo

Khóa 119 27/03/2018 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Áp dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Khóa 121 29/05/2018 Tối 3-5-7 Tải về Đăng ký

Thiết kế công việc

Khóa 66 20/03/2018 Tối 3 - 5 Tải về Đăng ký

Xây dựng và Đánh giá KPI

Khóa 66 24/04/2018 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Xây dựng hệ thống lương 3P

Khóa 66 17/04/2018 Tối 3 - 5 Tải về Đăng ký
Khóa 66 03/04/2018 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Đánh giá hiệu quả đào tạo

Khóa 66 10/05/2018 Tối 3 - 5 Tải về Đăng ký

Quản trị chiến lược lương

Khóa 001 28/04/2018 2 ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Lập kế hoạch nhân sự

Khóa 04 05/05/2018 Thứ 7 Tải về Đăng ký

Quản trị nhân tài chiến lược dựa trên bộ chuẩn năng lực

Khóa 003 19/05/2018 Cả ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Quản trị rủi ro pháp lý nhân sự

Khóa 64 14/04/2018 2 ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Kỹ năng quản lý cấp trung

Khóa 103 17/03/2018 Cả ngày thứ 7, 5 ngày Tải về Đăng ký

Kỹ năng Phỏng vấn chuyên sâu

Khóa 06 21/04/2018 2 ngày thứ 7 Tải về Đăng ký