Location

Lầu 7, Tòa nhà CitiLight, 45 Võ Thị Sáu, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

phone

liên hệ với chúng tôi 0917 448 068 (028) 3820 4155

Nghề nhân sự

Khóa 118 27/12/2017 Tối 2 - 4 - 6 Tải về Đăng ký

Nghề nhân sự nâng cao

Khóa 65 18/12/2017 Tối 2-4-6 Tải về Đăng ký
Khóa 66 08/02/2018 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Tuyển dụng

Khóa 117 14/12/2017 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Tính và trả lương

Khóa 117 04/01/2018 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Tổ chức đào tạo

Khóa 117 07/12/2017 Tối 3-5 Tải về Đăng ký

Áp dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Khóa 118 29/12/2017 Tối 2-4-6 Tải về Đăng ký

Thiết kế công việc

Khóa 65 20/12/2017 Tối 2 - 4 - 6 Tải về Đăng ký

Xây dựng và Đánh giá KPI

Khóa 65 03/01/2018 Tối 2-4-6 Tải về Đăng ký

Xây dựng hệ thống lương 3P

Khóa 64 30/11/2017 Tối 3 -5 Tải về Đăng ký
Khóa 65 12/01/2018 Tối 2-4-6 Tải về Đăng ký

Đánh giá hiệu quả đào tạo

Khóa 64 19/12/2017 Tối 3 - 5 Tải về Đăng ký

Lập kế hoạch nhân sự

Khóa 03 23/12/2017 Thứ 7 Tải về Đăng ký

Quản trị tài năng chiến lược dựa trên chuẩn năng lực

Khóa 002 24/03/2018 Cả ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Quản trị rủi ro pháp lý nhân sự

Khóa 04 27/01/2018 2 ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Kỹ năng quản lý cấp trung

Khóa 103 23/12/2017 Cả ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Kỹ năng Phỏng vấn chuyên sâu

Khóa 06 20/01/2018 2 ngày thứ 7 Tải về Đăng ký

Kỹ năng hội nhập doanh nghiệp

Khóa 030 02/03/2018 2-4-6 hoặc 3-5 Tải về Đăng ký