Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Chuyên gia Bảo bắt đầu sự nghiệp với công việc kinh doanh trong 06 năm, cộng tác cho các tập đoàn nước ngoài hoạt động tại Việt nam.

Trình độ

Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế - TPHCM

Kinh nghiệm

Hơn 20 năm tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến Quản Trị Chiến lược, Tiếp Thị, Kinh Doanh

5 năm làm việc tại các tập đoàn quốc gia của Thuỵ Điển, Hàn Quốc

Kinh nghiệm ngành

Phân phối

Đào tạo & Dịch vụ

Công nghệ thông tin và tự động hóa

Lĩnh vực chuyên môn

Đào tạo

Tư vấn Khởi nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp

Doanh nghiệp đã công tác 

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh toàn quốc tập đoàn Korea First Bank

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh toàn quốc tập đoàn Elof Hasson (Thụy Điển)

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh toàn quốc tập đoàn LG Vina Ltd.

Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần Công nghệ Kiến Việt

Founder, President cty TNHH BNP

CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Founder, Chairman Công ty cổ phần nhân sự BCC

Kỹ năng

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Giao tiếp

90%

Thuyết phục

85%

Quản trị kinh doanh

90%

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên gia ĐINH TIẾN DŨNG

Chuyên gia tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực: Xây dựng cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc, Quản trị nhân sự, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, Kỹ năng mềm, Đào tạo....

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC

Chuyên Gia NGUYỄN DUY

Chuyên gia Nguyễn Duy gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân Lực.