Chuyên Gia NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

Thạc sỹ - Luật sư

Chuyên gia Mai luôn giúp học viên nhận ra rằng họ đều có thể vượt qua và giải quyết hiệu quả trong công việc.

Trình độ

Cử nhân Luật học

Thạc sỹ Luật học

Cử nhân Trung văn

Cử nhân Anh văn

Kinh nghiệm Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật học
Lĩnh vực chuyên môn

Đào tạo trong các lĩnh vực sau:

Luật thương mại quốc tế

Luật kinh tế

Luật lao động

Giao tiếp thương lượg

Tuyển dụng việc làm

Thư tín giao dịch thương mại

Quản trị hành chính văn phòng

Kỹ năng trình bày

Kỹ năng hội họp hiệu quả

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Đánh giá năng lực

Kỹ năng phát triển cá nhân

Doanh nghiệp đã công tác

Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Lamsoon (Hong Kong)

Giám đốc Pháp chế, Giám đốc đào tạo - Đào tạo Tập đoàn Đất Xanh

Khách hàng đã đào tạo

Giảng dạy tại Trường Đại học: Trường Đại học Mở; Trường Đại học Marketting; Trường Đại học Hoa Sen; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Kinh Tế ...

Giảng dạy Public tại : Công ty phát triển nguồn Nhân
lực BCC

Giảng dạy Inhouse tại: Changshin (Hàn quốc), Điện lực Phú Mỹ, Vinataba, Samsung Vina, FPT, Mobi Phone, DKSH, YBA, Doanh Chủ, CDMS, VNG, ...

Kỹ năng

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Tư vấn

85%

Thuyết phục

90%

Đàm phán - thương lượng

95%

Chuyên Gia NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

Thạc sỹ - Luật sư

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Tư vấn cao cấp