Chuyên Gia NGUYỄN DUY

Chuyên gia Nguyễn Duy gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân Lực.

Với châm ngôn: "Đào tạo phải hướng đến thay đổi hành vi và giúp người học cải thiện được kỹ năng của mình", chuyên gia Nguyễn Duy đem lại cho học viên những phương pháp, những giải pháp tốt nhất, có thể ngay lập tức áp dụng vào Doanh nghiệp của mình.

Trình độ

Cử nhân Kinh tế (1999, Đại học Kinh tế TPHCM, Việt Nam).

Cử nhân Luật (2008, Đại học Luật TPHCM, Việt Nam).

Chứng chỉ đào tạo Giảng viên (2009, TUV Rheinland, Việt Nam).

Chứng chỉ đào tạo Giảng viên (2010, Trung tâm Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên, Việt Nam) 

Kinh nghiệm

Trưởng phòng phát triển Nguồn Nhân lực

Giám đốc Nhân sự

Trưởng phòng Nhân sự

Giám sát Tuyển dụng Đào tạo

Giám sát C&B

Chuyên viên Nhân sự

Lĩnh vực chuyên môn Quản trị nguồn Nhân Lực
Doanh nghiệp đã công tác Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Jadovie, Công ty Ministop, Công ty G7, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, Công ty Maseco,...
Doanh nghiệp đã đào tạo Công ty G7, Công ty Ministop, Công ty Jadovie, Tập đoàn Trung Nguyên, Trung tâm đào tạo nhân sự BCC,...

Kỹ năng

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Quản trị nguồn nhân lực

95%

Thuyết phục

80%

Đào tạo

85%

Chuyên Gia NGUYỄN DUY

Chuyên gia Nguyễn Duy gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân Lực.

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên gia ĐINH TIẾN DŨNG

Chuyên gia tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực: Xây dựng cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc, Quản trị nhân sự, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, Kỹ năng mềm, Đào tạo....

Chuyên Gia LƯU BÍCH HOÀI THI

Chuyên gia Tư vấn BCC

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến