Chuyên Gia LƯU BÍCH HOÀI THI

Chuyên gia Tư vấn BCC

Cùng với sự tâm huyết trong lĩnh vực nhân sự, chuyên gia Thi luôn mong muốn được góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp bằng cách truyền đạt kiến thức luôn không ngừng thay đổi và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất nhằm gỡ rối các vấn đề khó khăn mà một doanh nghiệp thường mắc phải.

Trình độ

Cử nhân Nghệ thuật - Triết học

Cử nhân Nghệ thuật - Ngoại thương

Thạc sỹ Quản trị nhân lực & tài năng (Akamai University)

Chứng nhận Train the trainer - SEAC

Kinh nghiệm Hơn 20 năm trong lĩnh vực nhân sự
Kinh nghiệm ngành

Dược phẩm

Xây dựng

Thời trang

Hàng tiêu dùng thực phẩm

Thiết bị văn phòng phẩm

Lạnh công nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

Quản trị nguồn nhân lực

Xây dựng hệ thống lương thưởng 3Ps

Xây dựng hệ thống MTCV, KPIs

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Phân tích công việc và hệ thông năng lực theo nhu cầu tổ chức

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo & phát triển nhân sự

Thu hút và phát triển nhân tài

Đào tạo kỹ năng quản lý nhân sự (Đội ngũ nhân sự & cấp quản lý nhân sự không chuyên)

Doanh nghiệp đã công tác

Tập đoàn bút bi Thiên Long,

AR Group,

Công ty dược phẩm Glomed,

Bourbon Tây Ninh,

Cadivi,

Công ty Xây dựng – Thương mại Quang Minh,

Công ty Kỹ nghệ lạnh Searefico…

Khách hàng đã đào tạo

Tập đoàn bút bi Thiên Long,

AR Group,

Công ty dược phẩm Glomed,

Bourbon Tây Ninh,

Cadivi,

Công ty Xây dựng – Thương mại Quang Minh,

Công ty Kỹ nghệ lạnh Searefico…

Kỹ năng

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Tư vấn

90%

Thuyết phục

90%

Quản trị nhân sự

95%

Chuyên Gia LƯU BÍCH HOÀI THI

Chuyên gia Tư vấn BCC

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia LÊ THỊ KIM OANH

Thạc sỹ - Tư vấn Nhân sự & Phát triển Năng lực Tổ Chức

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC