Chuyên Gia LÊ THỊ KIM OANH

Thạc sỹ - Tư vấn Nhân sự & Phát triển Năng lực Tổ Chức

Với cách tiếp cận thực tiễn, nhiệt tâm và chuyên nghiệp, Chuyên gia Oanh Lê đã mang lại các giá trị gia tăng cho cá nhân và Doanh nghiệp trong các dự án Tư vấn quản trị nhân sự và Phát triển năng lực tổ chức. 

Trình độ

CEO (Buz Uni)

CPO (The Association of Managers & Administrator-UK)

Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh & MKT (Solvay Business School-Belgium)

Cử nhân Anh văn (HCM Open University)

Kinh nghiệm Hơn 15 năm thực hiện đào tạo kỹ năng mềm cho Quản lý và Lãnh đạo các Doanh nghiệp.
Kinh nghiệm ngành

FMCG (Tiêu dùng nhanh)

Retail (Chuỗi bán lẻ)

Dược phẩm

Giáo dục

Thương mại & Dịch vụ

Sản xuất

Tài chính - Bảo hiểm - Ngân hàng

Lĩnh vực chuyên môn

Tư vấn Nhân sự & Phát triển năng lực TC:

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Xây dựng hệ thống Quản trị Nhân sự

Xây dựng hệ thống KPIs (BSC) và quản lý Hiệu suất công việc

Đánh giá năng lực

Quản lý tài năng

Hoạch định đội ngũ kế thừa

Đào tạo giảng viên nội bộ

Quản lý và lãnh đạo

Xây dựng đội ngũ

Coaching

Các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Xây dựng Tự điển năng lực

Phân tích nhu cần đào tạo & Xây dựng lộ trình đào tạo

Thiết kế tài liệu đào tạo theo nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp

Danh nghiệp đã công tác Manulife, Prudential VN, Ace life group, Towers
Watson, DI group, Central group,...
Khách hàng đã đào tạo Petro Drilling VN, Nokia, VBL, Nestle, Wanek Furniture,
Pepsi, Exotissimo, Jaccar, Toyota, Coca-cola, Manulife VN,
Robert Bosch, Cannon, Castrol Bp, Vietcom-bank, Dong A
Bank, Megastar, Saigon Co-op, Frieslandcampina VN,
Abbott, Easy Dream, Apollo, Pacific Airlines, TNT Express,
Ace Life, Maritime Bank, Vidotour, Phu Thai Group, Crown,
Hoya Group, Holcim, Vsip, BAT, British Council, FPT, Isuzu,
Prudential VN, Pru-finance, Clipsal, Chi Hung Group, Phu My
Plastic & Chemical, Taek-wang, Robert Bosch, Subaru VN,
Vingroup, OCB Bank…

Kỹ năng

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Tư vấn 

80%

Thuyết phục

70%

Quản trị kinh doanh & MKT

75%

Chuyên Gia LÊ THỊ KIM OANH

Thạc sỹ - Tư vấn Nhân sự & Phát triển Năng lực Tổ Chức

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên gia ĐINH TIẾN DŨNG

Chuyên gia tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực: Xây dựng cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc, Quản trị nhân sự, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, Kỹ năng mềm, Đào tạo....

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC