Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Chuyên gia Dương Bá Hải đã triển khai các dự án như Phát triển nghề nghiệp dành cho các bộ phận, Phát triển chương trình lãnh đạo cho cấp quản lý, Chương trình hoạch định nhân lực kế thừa, chương trình phát triển tài năng, xây dựng các mô hình năng lực, Hệ thống đào tạo,… và triển khai hệ thống Thẻ điểm cân bằng (Balance Scorecard), hệ thống đánh giá thành tích.

Trình độ

Chứng chỉ huấn luyện chuyên nghiệp (CTP)

Chứng chỉ Coach quốc tế của liên đoàn Coach quốc tế (ICF)

Cử nhân thương mại (Đại học kỹ thuật Công Nghệ)

Kinh nghiệm 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự các tập đoàn đa quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn, Úc và Đức.
Kinh nghiệm ngành

Sản xuất

Thực phẩm

Bất động sản

Hàng tiêu dùng

Bảo hiểm

Lĩnh vực chuyên môn

Kỹ năng mềm

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng lãnh đạo

Chương trình Nghề Nhân Sự

Quản trị nguồn nhân lực

Coaching & Mentoring

Đại diện Tổ chức Challenge Learning Global tại Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ Huấn luyện, Coaching, Mentoring.

Kỹ năng

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Coaching

85%

Lãnh đạo

80%

Quản trị nhân sự

85%

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Đội ngũ chuyên gia BCC

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, CEO công ty cổ phần đầu tư Nhật Tiến

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn Nhân Sự cấp cao