Lập Kế Hoạch Nhân Sự

Có tầm nhìn và đủ khả năng lên một kế hoạch nhân sự bài bản cho Doanh nghiệp.

Giới thiệu về chương trình

Khóa học "Lập kế hoạch nhân sự" - Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có đủ cái nhìn bao quát, tư duy chiến lược để có thể lập ra một kệ hoạch nhân sự hoàn hảo cho Doanh nghiệp.

Những Chủ Doanh nghiệp; Giám đốc Nhân sự không nên bỏ qua khóa học này.

Hàng năm mỗi một doanh nghiệp luôn xác định các mục tiêu kinh doanh cụ thể làm cơ sở cho hoạt động của Công ty. Từ mục tiêu doanh thu, lợi nhuận cao hơn đến khả năng tiếp cận khách hàng nhiều hơn, nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới hơn. Là người làm nhân sự chuyên nghiệp, bạn đã liên kết kế hoạch nhân sự với mục tiêu của tổ chức? Làm thế nào bạn có thể giúp đảm bảo rằng công ty của bạn có những nhân viên mà tổ chức cần để giúp đạt mục tiêu ngay bây giờ và trong tương lai?

Chương trình đào tạo “Lập kế hoạch nhân sự” sẽ giúp bạn có đủ tầm nhìn để đề ra một bước đi chiến lược cho Doanh nghiệp của mình.

Trung tâm đào tạo Nhân sự BCC

Chuyên đề Lập Kế Hoạch Nhân Sự được thiết kế nhằm giúp quý học viên:

  • Xác định được các mục tiêu hoạt động của nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh, chiến lược thực thi và nhiệm vụ trọng tâm năm của công ty và hiện trạng của nguồn nhân lực;
  • Lập được kế hoạch nhân sự năm.

Giám Đốc/Trưởng/Phó phòng Nhân Sự;

Chuyên viên nhân sự.

Mục tiêu, chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm năm của công ty

Phân tích SWOT và xác định các mục tiêu của Phòng nhân sự

Nội dung kế hoạch nhân sự và biểu mẫu

Lập kế hoạch nhân sự bao gồm:

  1. Kế hoạch tuyển dụng;
  2. Kế hoạch đào tạo, phát triển;
  3. Kế hoạch lương, thưởng, phúc lợi;
  4. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hoặc dự án nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự (nếu có)
  5. Cơ cấu tổ chức và ngân sách Phòng nhân sự

Thực hành: Lập kế hoạch nhân sự tại công ty đang làm việc theo tình huống và biểu mẫu

Tổng thời gian tham dự khóa học là 02 ngày /khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Human Resource Planning

Điều kiện:

• Học viên tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình học

Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, làm bài tập thực hành với sự dẫn dắt của giảng viên.

Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm làm bài tập của học viên tại lớp, học viên làm những đề tài áp dụng nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách làm khả thi áp dụng vào công việc.

Học viên trình bày đề tài áp dụng và nhận ý kiến phản hồi để hoàn thiện và học hỏi kinh nghiệm áp dụng của các học viên khác.

Lịch khai giảng: LIÊN HỆ THÊM

Sỉ số: 20 Học viên/lớp

Học phí: 3,500,000 VNĐ

Thời lượng: 02 ngày thứ 7

Thời gian học: Sáng 8g30 - 11g30, chiều 13g30 - 16g30

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Trưởng Phòng Nhân Sự Dự kiến khai giảng vào tháng 4/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên KPI Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 26/02/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI T2-4-6, 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực 20/03/2019 tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản Trị Con Người Trong Tổ Chức LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tháng 02/2019 tải brochure Đăng ký
Phân Tích Và Viết Bản Mô Tả Công Việc Tháng 02/2019 tải brochure Đăng ký
Tuyển Dụng Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Hướng Dẫn Nhân Viên Mới Hội Nhập Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký
Tính Và Trả Lương Tháng 03/2019 tải brochure Đăng ký