Giám Đốc Nhân Sự

Đào tạo trở thành Giản Đốc Nhân Sự chuyên nghi

Giới thiệu về chương trình

Chương trình đang được cập nhật - Bạn có thể đăng ký và điền vào phần "Ghi chú" Những thắc mắc và mong muốn của mình về khóa học này để qua đó BCC có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và nhu cầu của thị trường.

Chương trình đang được cập nhật - Bạn có thể đăng ký và điền vào phần "Ghi chú" Những thắc mắc và mong muốn của mình về khóa học này để qua đó BCC có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và nhu cầu của thị trường.

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Chuyên Viên C&B DỰ KIẾN 22/12/2018 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 2-4-6, 12/12/2018 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao Liên Hệ Thêm tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung 17/11/2018 (T7-CN) tải brochure Đăng ký
Quản Trị Con Người Trong Tổ Chức LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu T7, 03/11/2018 tải brochure Đăng ký
Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tối 2-4-6, 12/12/2018 tải brochure Đăng ký
Phân Tích Và Viết Bản Mô Tả Công Việc Tối 2-4-6, 17/12/2018 tải brochure Đăng ký
Tuyển Dụng Tối 2-4-6, 26/12/2018 tải brochure Đăng ký
Tính Và Trả Lương Tối 2-4-6, 23/01/2019 tải brochure Đăng ký
Hướng Dẫn Nhân Viên Mới Hội Nhập Tối 2-4-6, 25/01/2018 tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp Tối 2-4-6, 14/01/2019 tải brochure Đăng ký
Giám Đốc Nhân Sự LIÊN HỆ tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực Liên Hệ Thêm tải brochure Đăng ký