Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn theo nhu cầu của Doanh nghiệp

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Dịch vụ tư vấn theo nhu cầu của Doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn quản trị nguồn lực của BCC được thực hiện bởi những Chuyên gia đầu ngành đã có trên 20 năm kinh nghiệm thực tiễn trong Nhân sự. Giải pháp này đem đến hiệu quả tối ưu cho Doanh nghiệp vì giải pháp của BCC được đúc kết từ thực tế khảo sát, tham khảo "sức khỏe Doanh nghiệp". Dựa trên kết quả khảo sát ấy, các Chuyên gia sẽ đề xuất ra những giải pháp tối ưu phù hợp với tình hình của Doanh nghiệp. BCC đã có kinh nghiệm tư vấn KPI, hệ thống lương 3Ps, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng bộ chuẩn năng lực,... cho các Doanh nghiệp hàng đầu như: PVGas, TCS, CNG, Vinasoy, Vietravel, Hợp trí,... Sứ mạng của BCC là đem đến sự thành công bền vững cho Doanh nghiệp của bạn.


Chương trình của chúng tôi

Dịch vụ đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp

BCC - Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Tái Cấu Trúc giúp Doanh nghiệp cơ cấu lại bộ máy: Tinh gọn, thực chất và đa năng nhằm tối đa hóa hiệu quả và thành công bền vững.
Xem thêm

CEO Plan B

Coaching/ kết nối nâng tầm CEO, làm nên vị thuyền trưởng vĩ đại cho Doanh nghiệp
Xem thêm

Tư vấn xây dựng bộ chuẩn năng lực

Giải pháp tư vấn xây dựng bộ chuẩn năng lực giúp Doanh nghiệp định chuẩn năng lực nhân viên & phát triển nhân viên hiệu quả
Xem thêm

Xây dựng Hệ thống Chức năng Nhiệm vụ & KPI

Giải pháp tư vấn xây dựng Hệ thống Chức năng Nhiệm vụ & KPI giúp Doanh nghiệp đo lường và đánh giá nhân sự một cách chính xác và công bằng
Xem thêm

Tư vấn xây dựng Hệ thống lương

Giải pháp tư vấn xây dựng Hệ thống lương giúp Doanh nghiệp trả lương công bằng, kích thích và cân đối quỹ lương phù hợp với quy mô Doanh nghiệp.
Xem thêm

Khảo sát hệ thống quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Khảo sát và xây dựng lại hệ thống quản trị nhân sự trong Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tối ưu nguồn nhân lực
Xem thêm