Chuyên Viên C&B

Đào tạo C&B chuyên nghiệp

Giới thiệu về chương trình

Khóa học "Chuyên viên C&B" - là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giúp bạn đủ khả năng làm tốt được vai trò của một Chuyên viên C&B thực thu.

Nếu bạn đang làm công tác tính trả lương và có ý định tiến sâu hơn trong công việc này; bạn đang là một Chuyên viên Tiền lương và muốn nâng cao chuyên môn của mình; hoặc bạn là Chủ Doanh nghiệp muốn có cái nhìn bao quát về cơ cấu lương của Công ty. Thì đây là khóa học cần thiết cho bạn.

Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm cán cân thu nhập của mọi nhân viên, do đó vị trí này đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói trong doanh nghiệp.

Vì vậy, BCC cho ra mắt chương trình Chuyên viên C&B nhằm trang bị đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức cần có để người làm Nhân sự đủ khả năng thực thi tốt vị trí công việc này.
Trung tâm đào tạo Nhân sự BCC

Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :

  • Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
  • Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
  • Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
  • Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
  • Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến ​​chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;

Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B;

Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

1. Thiết kế cơ cấu lương

· Khái quát về cơ cấu lương

· Cách tiếp cận xây dựng gói lương

· Quản trị lương

· Đánh giá công việc

· Nghiên cứu lương thị trường

· Cơ cấu trả lương

· Chiến lược và các cách trả lương

· Truyền thông cơ cấu lương

· Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

· Nhận biết được các yếu tố cần xem xét khi thiết kế cơ cấu lương

· Phân tích và đề xuất được cơ cấu lương phù hợp với chiến lược của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường

· Đề xuất được chính sách trả lương  giúp thu hút, gắn kết và lưu giữ tài năng cho tổ chức

· Thiết kế được các nội dung và hình thức truyển thông cơ cấu và chính sách lương cho nhân viên

2. Thiết kế cơ cấu thưởng

· Các loại hình thưởng

· Thưởng hiệu quả công việc cá nhân

· Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm

· Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

· Phân tích và đề xuất được các loại thưởng và các hình thức khen thưởng thúc đẩy hiệu quả công việc và phù hợp với chiến lược của tổ chức

· Thiết kế chính sách khen thưởng động viên được nhân viên, lưu giữ và phát triển tài năng cho tổ chức

3. Trả lương và phúc lợi

· Phúc lợi nhân viên

· Thiết kế phúc lợi

· Các loại phúc lợi nhân viên

· Quản trị phúc lợi

· Quản trị trả lương

· Đề tài áp dụng: lập chính sách phúc lợi

· Phân tích và đề xuất được các loại và các hình thức phúc lợi và phù hợp với chiến lược của tổ chức

· Thiết kế chính sách phúc lợp thu hút, lưu giữ và phát triển tài năng cho tổ chức

· Quản trị được việc trả lương và phúc lợi

4. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên (EVP)

· Giá trị mang lại cho nhân viên

· Thương hiệu nhà tuyển dụng

· Gắn kết nhân viên

· Lưu giữ tài năng

· Thiết kế được thông điệp giá trí của lương thưởng phúc lợi

· Sử dụng thông điệp giá trị để gia tăng sự gắn kết của nhân viên và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng đối với nguồn ứng viên mục tiêu

5. Trình bày đề tài áp dụng – Thiết kế cơ cấu lương thưởng phúc lợi

· Đăng ký đề tài áp dụng theo danh sách đề tài áp dụng giảng viên đề nghị

· Làm và nộp đề tài áp dụng theo thời hạn quy định

· Trình bày đề tài áp dụng trước lớp và phản hồi (25 phút/học viên)

· Tổng kết khóa học

Tổng thời gian tham dự khóa học là 10 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Compensation & Benefits Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Tham dự khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học.
Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và trình bày đề tài áp dụng trong buổi học cuối của khóa học.

Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, làm bài tập thực hành với sự dẫn dắt của giảng viên.

Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm làm bài tập của học viên tại lớp, học viên làm những đề tài áp dụng nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách làm khả thi áp dụng vào công việc.

Học viên trình bày đề tài áp dụng và nhận ý kiến phản hồi để hoàn thiện và học hỏi kinh nghiệm áp dụng của các học viên khác.

Lịch Khai Giảng: Dụ kiến 25/05/2019

Sỉ số: 15 Học viên/lớp

Học phí: 6,800,000 VNĐ

Ưu đãi 10% khi thanh toán trước 2 tuần.

Số buổi: 05 ngày thứ 7 liên tiếp

Giờ học: Sáng 8g30 - 11g30, Chiều 13g30 - 16g30

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!

Xem nghề khác

Khoá học liên quan

Trưởng Phòng Nhân Sự Tối 3-5-7, 16/04/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên thu hút nhân tài T7, CN - 30/03/2019 (4 ngày) tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B Dự kiến 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Tối 3-5-7, 26/02/2019 - Tối 2-4-6, 29/03/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên Quản Trị Nguồn Vốn Nhân Lực Dự kiến 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI T2-4-6, 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực 27/02/2019 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực 20/03/2019 tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý và quan hệ lao động 30/03/2019 - T7, CN (4 ngày) tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nhân Sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Quản trị nguồn nhân lực và vai trò của nhân viên nhân sự trong tổ chức 26/02/2019 tải brochure Đăng ký
Tuyển Chọn Nhân Sự 28/02/2019 tải brochure Đăng ký
Quản lý nhân sự 07/03/2019 tải brochure Đăng ký
Tiền lương và chế độ chính sách 12/03/2019 tải brochure Đăng ký
Bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân Tối 3-5-7, 19/03/2019 tải brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc 23/03/2019 tải brochure Đăng ký
Tổ chức đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp 28/03/2019 tải brochure Đăng ký
Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc 04/04/2019 tải brochure Đăng ký