Chuyên Viên C&B

Đào tạo C&B chuyên nghiệp

Giới Thiệu Chương Trình

Khóa học "Chuyên viên C&B" - là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giúp bạn đủ khả năng làm tốt được vai trò của một Chuyên viên C&B thực thu.

Nếu bạn đang làm công tác tính trả lương và có ý định tiến sâu hơn trong công việc này; bạn đang là một Chuyên viên Tiền lương và muốn nâng cao chuyên môn của mình; hoặc bạn là Chủ Doanh nghiệp muốn có cái nhìn bao quát về cơ cấu lương của Công ty. Thì đây là khóa học cần thiết cho bạn.

Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm cán cân thu nhập của mọi nhân viên, do đó vị trí này đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói trong doanh nghiệp.

Vì vậy, BCC cho ra mắt chương trình Chuyên viên C&B nhằm trang bị đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức cần có để người làm Nhân sự đủ khả năng thực thi tốt vị trí công việc này.
Trung tâm đào tạo Nhân sự BCC

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Thiết kế cơ cấu lương

· Khái quát về cơ cấu lương

· Cách tiếp cận xây dựng gói lương

· Quản trị lương

· Đánh giá công việc

· Nghiên cứu lương thị trường

· Cơ cấu trả lương

· Chiến lược và các cách trả lương

· Truyền thông cơ cấu lương

· Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

2. Thiết kế cơ cấu thưởng

· Các loại hình thưởng

· Thưởng hiệu quả công việc cá nhân

· Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm

· Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

3. Trả lương và phúc lợi

· Phúc lợi nhân viên

· Thiết kế phúc lợi

· Các loại phúc lợi nhân viên

· Quản trị phúc lợi

· Quản trị trả lương

· Đề tài áp dụng: lập chính sách phúc lợi

4. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên (EVP)

· Giá trị mang lại cho nhân viên

· Thương hiệu nhà tuyển dụng

· Gắn kết nhân viên

· Lưu giữ tài năng

5. Trình bày đề tài áp dụng – Thiết kế cơ cấu lương thưởng phúc lợi

· Đăng ký đề tài áp dụng theo danh sách đề tài áp dụng giảng viên đề nghị

· Làm và nộp đề tài áp dụng theo thời hạn quy định

· Trình bày đề tài áp dụng trước lớp và phản hồi (25 phút/học viên)

· Tổng kết khóa học

Tổng thời gian tham dự khóa học là 10 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Compensation & Benefits Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Tham dự khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học.
Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và trình bày đề tài áp dụng trong buổi học cuối của khóa học.

Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :

  • Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
  • Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
  • Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
  • Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
  • Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến ​​chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

 Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;

 Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B;

 Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Chuyên Viên C&B" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: 
Hoặc Số điện thoại: 0938 099 166

Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng 25/05/2019
Học phí 6.800.000 đ
Buổi học 5 ngày thứ 7 liên tiếp từ 08:30 - 16:30
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
 

Sự kiện hội thảo

15.06 2019

HR Seminar: "Tối Ưu Chi Phí Nhân Sự Ứng Với Chiến Lược Công Ty"

Hội thảo Nhân Sự 2019 với chủ đề "Tối Ưu Chi Phí Nhân Sự" nhằm cung cấp những giải pháp, công cụ giúp cho người làm Nhân sự, CEO tối ưu được hiệu quả Quản trị nhân sự, giúp Doanh nghiệp hoạch định và phân bổ ngân sách cho Nhân sự một cách hiệu quả và hợp lý nhất. Đảm bảo hài hòa cho nhu cầu thiết thực của Nhân viên đó chính là thu nhập ổn định, kích thích và Doanh nghiệp vẫn có đủ ngân sách để đầu tư cho công tác phát triển nguồn nhân lực cho chiến lược lâu dài.

23.03 2019

HR24h - Hội thảo TALENT ACQUISITION - What & How?

Workshop HR24h với chủ đề: Talent Acquisition: What & How? - Giải pháp thu hút nhân tài trong Doanh nghiệp, là Workshop đầu tiên trong năm 2019 nói về chủ đề Talent Acquisition. Workshop xoay quanh hai vẫn đề cơ bản nhưng quan trọng: đó là định nghĩa giá trị thực sự của thuật ngữ này và làm sao để áp dụng khái niệm này vào thực tế Doanh nghiệp. Hẹn gặp các Anh/Chị làm Nhân sự, đặc biệt đảm nhiệm công tác tuyển dụng tại Doanh nghiệp tại Workshop.

Chương trình đào tạo

Khoá học liên quan

Trưởng Phòng Nhân Sự 22/04/2019 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự 04/05/2019 tải brochure Đăng ký
Quản trị nhân sự chuyên sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Xây dựng hệ thống lương 3Ps LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Thiết kế công việc LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên KPI 2 ngày thứ 7, 11/05/2019 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B 25/05/2019 tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Thực hành C&B LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký