Chuyên Viên KPI

Khóa học Chuyên viên quản trị nguồn vốn nhân lực sẽ giúp học viên Quản trị nguồn vốn nhân lực một cách hiệu quả.

Giới thiệu chương trình

KPI là khái niệm tuy không mới, nhưng vẫn còn rất xa lạ với nhiều người.

Chưa chắc phòng Nhân Sự là bộ phận hiểu rõ và áp dụng KPI tốt nhất. Và không phải xây dựng, vận hành và đánh giá KPI là việc của riêng phòng Nhân sự. Tất cả Quản lý các phòng ban kể cả chủ Doanh nghiệp đều phải có kiến thức và có nghĩa vụ truyền đạt, hướng dẫn KPI đến từng bộ phận, nhân viên của Công ty.

Để xây dựng và quản trị KPI hiệu quả, cần phải có một cái nhìn đúng, từ đó làm chính xác đồng thời xây dựng một công cụ đo lường, giám sát hiệu quả. Thì KPI mới phát huy tối ưu tác dụng của nó.

Khóa học "Chuyên viên KPI" ra đời để chia sẻ và là kim chỉ nam đối với các Giám Đốc/Trưởng Phòng Nhân Sự, Quản lý các phòng ban và Chủ Doanh nghiệp. Trong việc làm chủ công cụ quyền năng này!

Trung tâm Đào tạo & Tư vấn Nhân sự BCC

Phần 1: Giới thiệu về quản trị hiệu quả công việc

 • Tiến trình quản trị hiệu quả công việc
 • Thiết lập và quản trị mục tiêu theo BSC (Balanced Score-Card)
 • Hệ thống mục tiêu trong tổ chức
 • Phân loại và thành phần của KPI
Phần 2: Xây dựng KPIs
 • Tiến trình xây dựng và quản trị KPI theo BSC
 • Xây dựng KRA (Key Result Area) của phòng ban, đơn vị
 • Xây dựng và giao KPI cá nhân
 • Xây dựng thang điểm đánh giá hiệu quả công việc
 • Đánh giá hiệu quả công việc
Phần 3: Thực hiện và Báo cáo chuyên đề
 • Làm bài thực hành xây dựng bộ KPI của một phòng/đơn vị
 • Báo cáo thực hành trước lớp và nhận góp ý hoàn thiện

 

Tổng cộng 5 buổi, trong đó 4 buổi học và 1 buổi báo cáo thực hành vào các vào các buổi sáng, hoặc buổi chiều hoặc cả ngày trong tuần.

Sau 2 ngày đào tạo

 • Giảng viên coaching và hỗ trợ trong 2 tuần để hoàn thành
 • Trình bày vào buổi bất kì (Giảng viên và học viên cùng thống nhất)

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: KPI Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 1 buổi trong suốt khóa học
• Làm và trình bày đề tài áp dụng trong buổi học cuối của khóa học.

Sau khi học xong khóa học "Quản trị nguồn vốn nhân lực", học viên có thể:

 • Hiểu rõ giá trị của việc quản trị KPI theo BSC;
 • Xây dựng được bộ KPI của đơn vị, phòng ban và cá nhân từ mục tiêu công ty;
 • Nắm được nguyên tắc đánh giá KPI;
 • Vận dụng kết quả đánh giá KPI vào công tác phát triển nguồn nhân lực.
 • Những Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự muốn chuyên sâu nghiệp vụ trong quản lý hiệu quả công việc nhân viên;
 • Những Cấp quản lý phòng ban/ bộ phận, Trưởng phòng/ Giám đốc nhân sự muốn nâng cao hiệu quả công việc quản trị nguồn nhân lực.
 • Ông Bùi Đức Chính - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhân Lực BCC
 • Ông Nguyễn Quốc Thi - Chuyên viên Tư vấn & Đào tạo Nhân Sự cấp cao BCC

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Chuyên viên KPI" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Chuyên viên KPI" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Chuyên viên  KPI" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: 
quoclong@bcc.com.vn
consulting@bcc.com.vn
Hoặc Số điện thoại: 0938 099 166

Phần 1: Giới thiệu về quản trị hiệu quả công việc

 • Tiến trình quản trị hiệu quả công việc
 • Thiết lập và quản trị mục tiêu theo BSC (Balanced Score-Card)
 • Hệ thống mục tiêu trong tổ chức
 • Phân loại và thành phần của KPI
Phần 2: Xây dựng KPIs
 • Tiến trình xây dựng và quản trị KPI theo BSC
 • Xây dựng KRA (Key Result Area) của phòng ban, đơn vị
 • Xây dựng và giao KPI cá nhân
 • Xây dựng thang điểm đánh giá hiệu quả công việc
 • Đánh giá hiệu quả công việc
Phần 3: Thực hiện và Báo cáo chuyên đề
 • Làm bài thực hành xây dựng bộ KPI của một phòng/đơn vị
 • Báo cáo thực hành trước lớp và nhận góp ý hoàn thiện

 

Tổng cộng 5 buổi, trong đó 4 buổi học và 1 buổi báo cáo thực hành vào các vào các buổi sáng, hoặc buổi chiều hoặc cả ngày trong tuần.

Sau 2 ngày đào tạo

 • Giảng viên coaching và hỗ trợ trong 2 tuần để hoàn thành
 • Trình bày vào buổi bất kì (Giảng viên và học viên cùng thống nhất)

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: KPI Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 1 buổi trong suốt khóa học
• Làm và trình bày đề tài áp dụng trong buổi học cuối của khóa học.

Sau khi học xong khóa học "Quản trị nguồn vốn nhân lực", học viên có thể:

 • Hiểu rõ giá trị của việc quản trị KPI theo BSC;
 • Xây dựng được bộ KPI của đơn vị, phòng ban và cá nhân từ mục tiêu công ty;
 • Nắm được nguyên tắc đánh giá KPI;
 • Vận dụng kết quả đánh giá KPI vào công tác phát triển nguồn nhân lực.
 • Những Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự muốn chuyên sâu nghiệp vụ trong quản lý hiệu quả công việc nhân viên;
 • Những Cấp quản lý phòng ban/ bộ phận, Trưởng phòng/ Giám đốc nhân sự muốn nâng cao hiệu quả công việc quản trị nguồn nhân lực.
 • Ông Bùi Đức Chính - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhân Lực BCC
 • Ông Nguyễn Quốc Thi - Chuyên viên Tư vấn & Đào tạo Nhân Sự cấp cao BCC

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Chuyên viên KPI" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Chuyên viên KPI" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Chuyên viên  KPI" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: 
quoclong@bcc.com.vn
consulting@bcc.com.vn
Hoặc Số điện thoại: 0938 099 166


Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng LIÊN HỆ THÊM
Giá 4.800.000 đ
Giá khuyến mãi 4.800.000 đ
Buổi học 2 ngày Thứ 7 & CN, từ 08:30 - 16:30
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng ký khóa học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
  Xem nghề khác

Đào tạo inhouse

Tư vấn Doanh nghiệp

Sự kiện hội thảo

Khoá học liên quan

LẬP TÍNH LƯƠNG THƯỞNG, BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 30/08/2023 Tải Brochure Đăng ký
[HR Profession] Nghề Nhân Sự K149 LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Tuyển chọn nhân sự LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Quản Lý Nhân Sự Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Kỷ luật lao động và quản lý thôi việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
[Advanced HR Profession] Nghề Nhân Sự Nâng Cao K76 LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây dựng lương 3P LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Thiết kế công việc Tháng 8/2023 Tải Brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ & LÃNH ĐÃO LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
HR FOR STARTER LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
HR BASIC LIÊN HỆ THÊM Tải Brochure Đăng ký
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây