Chuyên Viên C&B

Đào tạo C&B chuyên nghiệp

Giới Thiệu Chương Trình

Khóa học "Chuyên viên C&B" - là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giúp bạn đủ khả năng làm tốt được vai trò của một Chuyên viên C&B thực thu.

Nếu bạn đang làm công tác tính trả lương và có ý định tiến sâu hơn trong công việc này; bạn đang là một Chuyên viên Tiền lương và muốn nâng cao chuyên môn của mình; hoặc bạn là Chủ Doanh nghiệp muốn có cái nhìn bao quát về cơ cấu lương của Công ty. Thì đây là khóa học cần thiết cho bạn.

Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng trong một công ty với vai trò thu hút và phát huy tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với doanh nghiệp. Trong đó, chuyên viên C&B được coi là người nắm cán cân thu nhập của mọi nhân viên, do đó vị trí này đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói trong doanh nghiệp.

Vì vậy, BCC cho ra mắt chương trình Chuyên viên C&B nhằm trang bị đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức cần có để người làm Nhân sự đủ khả năng thực thi tốt vị trí công việc này.
Trung tâm đào tạo Nhân sự BCC

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1. Thiết kế cơ cấu lương

· Khái quát về cơ cấu lương

· Cách tiếp cận xây dựng gói lương

· Quản trị lương

· Đánh giá công việc

· Nghiên cứu lương thị trường

· Cơ cấu trả lương

· Chiến lược và các cách trả lương

· Truyền thông cơ cấu lương

· Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

2. Thiết kế cơ cấu thưởng

· Các loại hình thưởng

· Thưởng hiệu quả công việc cá nhân

· Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm

· Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

3. Trả lương và phúc lợi

· Phúc lợi nhân viên

· Thiết kế phúc lợi

· Các loại phúc lợi nhân viên

· Quản trị phúc lợi

· Quản trị trả lương

· Đề tài áp dụng: lập chính sách phúc lợi

4. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên (EVP)

· Giá trị mang lại cho nhân viên

· Thương hiệu nhà tuyển dụng

· Gắn kết nhân viên

· Lưu giữ tài năng

5. Trình bày đề tài áp dụng – Thiết kế cơ cấu lương thưởng phúc lợi

· Đăng ký đề tài áp dụng theo danh sách đề tài áp dụng giảng viên đề nghị

· Làm và nộp đề tài áp dụng theo thời hạn quy định

· Trình bày đề tài áp dụng trước lớp và phản hồi (25 phút/học viên)

· Tổng kết khóa học

Tổng thời gian tham dự khóa học là 10 buổi/khóa

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ: Compensation & Benefits Specialist

Điều kiện:

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”
• Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học; và
• Làm và trình bày đề tài áp dụng trong buổi học cuối của khóa học.

Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :

  • Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
  • Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
  • Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
  • Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
  • Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến ​​chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

 Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;

 Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B;

 Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

Để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng tại Doanh nghiệp.

BCC cung cấp dịch vụ đào tạo "Chuyên Viên C&B" tại doanh nghiệp với nội dung chương trình đào tạo riêng biệt và phù hợp nhất với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Để được cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo khóa học "Chuyên Viên C&B" riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Email: 
Hoặc Số điện thoại: 0938 099 166

Thông tin mở lớp

Ngày khai giảng LIÊN HỆ THÊM
Học phí 6.800.000 đ
Buổi học 5 ngày thứ 7 liên tiếp từ 08:30 - 16:30
Outline Khóa học Tải Brochure

Đăng Ký Khóa Học

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!
 

Sự kiện hội thảo

21.12 2019

HR International Seminar: Aligning Talent Plan To Business Strategy

Sự khác biệt trong từng chiến lược kinh doanh và thực trạng của tổ chức là một thách thức lớn đối với nhiều nhà quản lý chức năng nhân sự. Chiến lược kinh doanh thường thất bại là ở khâu triển khai thực hiện (Execution). Triển khai thực hiện không hiệu quả là vì thiếu những Talent, người giữ vai trò đột phá, mũi nhọn trong việc dẫn dắt, xử lý tình huống, tạo kết quả then chốt giúp chiến lược kinh doanh đi đúng mong đợi. Dành 20% nỗ lực để có được Kế Hoạch Nhân Tài đúng giúp đạt được 80% tính khả thi trong triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh (quy luật 20/80) là điều mà giới lãnh đạo chức năng Nhân sự cần ưu tiên. Hội thảo với chủ đề "ALIGNING TALENT PLAN TO BUSINESS STRATEGY" - "ĐỒNG BỘ KẾ HOẠCH NHÂN TÀI VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi "LÀM THẾ NÀO GẮN KẾT NHÂN TÀI VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH?" và giải quyết triệt để vấn đề trên, hứa hẹn sẽ đem đến những chia sẻ và công cụ hữu ích, áp dụng vào công tác hoạch định và phát triển nhân tài của doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, mang lại sự hiệu quả vượt bậc.

10.01 2020

Chương trình Giám Đốc Nhân Sự Chiến Lược - CHRO Certification Series

Trong thời đại công nghiệp và tập trung vào công nghệ 4.0, các Giám Đốc Nhân Sự và Quản lý Nhân Sự được yêu cầu vượt ra khỏi phạm vi chức năng để trở thành cộng sự chiến lược tham gia vào đội ngũ quản lý điều hành của tổ chức. Các Giám Đốc Nhân Sự và Quản lý Nhân Sự cần phải nắm bắt công nghệ để phù hợp với định hướng của tổ chức và nhận thức được những tiến bộ của Nhân sự 4.0. Chương trình được thiết kế dựa trên những nhận định trên nhằm đem đến cho các Giám Đốc Nhân Sự và Quản lý Nhân Sự những nhận biết sâu sắc và các chiến lược hành động có thể áp dụng được vào trong tổ chức để tạo thuận lợi cho việc gắn kết định hướng của tổ chức với công nghiệp 4.0. Chương trình được thiết kế tinh gọn nhằm đem đến sự tiện lợi nhất cho học viên và chương trình được cấp chứng nhận chuyên nghiệp được xác nhận bởi những Chuyên gia Quốc tế trực tiếp giảng dạy.

Chương trình đào tạo

Khoá học liên quan

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG 21/03/2020 tải brochure Đăng ký
NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP THÀNH CÔNG Liên hệ thêm tải brochure Đăng ký
Lập kế hoạch nguồn nhân lực và tổ chức nhân sự THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Đánh giá năng lực và thu hút nhân tài THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Quản trị và phát triển nhân tài THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ LƯƠNG THƯỞNG THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Quản trị rủi ro pháp lý nhân sự THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Đánh giá hiệu quả hoạt động Nhân sự THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Nghề Nhân Sự - K138 LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Tuyển chọn nhân sự THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Quản Lý Nhân Sự THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Tiền Lương và Chế Độ Chính Sách THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Sâu - K11 LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Quản lý hiệu quả công việc THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Tổ Chức Đào Tạo và Phát Triển trong Doanh Nghiệp THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc THÁNG 3/2020 tải brochure Đăng ký
Nghề nhân sự nâng cao LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo Tháng 4/2020 tải brochure Đăng ký
Xây dựng hệ thống lương 3Ps Tháng 4/2020 tải brochure Đăng ký
Xây Dựng Bộ Chuẩn Năng Lực Tháng 4/2020 tải brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs Tháng 4/2020 tải brochure Đăng ký
Thiết kế công việc THÁNG 4/2020 tải brochure Đăng ký
Trưởng Phòng Nhân Sự LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên KPI LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên Viên C&B LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Chuyên viên Talent Acquisition - K04 07/03/2020 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên pháp lý & quan hệ lao động LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
MMS - Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Lập Kế Hoạch Nguồn Nhân Lực LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Áp Dụng Luật Lao Động Tại Doanh Nghiệp LIÊN HỆ THÊM tải brochure Đăng ký
Giám Đốc Nhân Sự Chiến Lược Tháng 6/2020 tải brochure Đăng ký