BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đối tượng: Dành cho Những Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự muốn chuyên sâu nghiệp vụ trong quản lý hiệu quả công việc nhân viên, Những Cấp quản lý phòng ban/ bộ phận, Trưởng phòng/ Giám đốc nhân sự muốn nâng cao hiệu quả công việc quản trị nguồn nhân lực.

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIs

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu rõ giá trị của việc quản trị KPI theo BSC
 • Xây dựng được bộ KPI của đơn vị, phòng ban và cá nhân từ mục tiêu công ty
 • Nắm được nguyên tắc đánh giá KPI
 • Vận dụng kết quả đánh giá KPI vào công tác phát triển nguồn nhân lực

2. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG (LƯƠNG 3P)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Khái niệm về hệ thống lương 3Ps
 • Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P
 • Xây dựng hệ thống đánh giá công việc
 • Xây dựng thang bậc lương theo chức danh công việc (Pay for Position)
 • Định mức lương theo năng lực (Pay for Person)
 • Định mức thưởng kết quả công việc (Pay for Performance)
 • Xây dựng quỹ lương thưởng
 • Thực hành: Xây dựng hệ thống đánh giá công việc và thang bậc lương

3. XÂY DỰNG BỘ KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY FRAMEWORK)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Khái niệm về năng lực
 • Mô hình khung năng lực
 • Xây dựng khung năng lực
 • Xây dựng tự điển năng lực
 • Định chuẩn năng lực vị trí công việc
 • Ứng dụng của chuẩn năng lực trong quản trị nhân sự
 • Thực hành: Xây dựng chuẩn năng lực 
4. PHỎNG VẤN & TUYỂN DỤNG (TALENT ACQUISITION)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu tổng quan về phỏng vấn tuyển dụng
 • Quy trình phỏng vấn chuyên nghiệp
 • Sử dụng phương pháp phỏng vấn hiệu quả
 •  Các kỹ năng mềm nâng cao hiệu quả phỏng vấn
 • Cách ghi nhận và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn
 • Thực hiện phỏng vấn chuyên nghiệp
 • Những lưu ý trong phỏng vấn tuyển dụng
5. XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP (CAREER DEVELOPMENT PLAN)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • K
6. XÂY DỰNG HOẠCH ĐỊNH KẾ THỪA (SUCCESSION PLANNING)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • K

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Đóng vai thực hành
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học (coaching)
 • Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện sau chương trình (3-6 tháng

Bài học đầu tiên của khóa học này sẽ giúp học viên hiểu được vai trò của người làm quản lý. Sau khi hiểu rõ vai trò, học viên có thể hoạch định cá nhân. Kỹ năng không thể thiếu của người làm quản lý đó là kỹ năng giao tiếpủy thác công việc. Đây là buổi học khá quan trọng vì không phải người làm quản lý nào cũng có khả năng giao tiếp tốt, và không phải người làm quản lý nào cũng có thể chấp nhận ủy thác công việc cho nhân viên phù hợp. Tiếp theo, học viên sẽ được làm quen với các phong các lãnh đạo và từ đó có thể chọn riêng cho bản thân một phong cách mà mình muốn nhắm đến. Bài học kế tiếp là động viên nhân viên. Có thể nhiều người xem nhẹ bài học này, nhưng nếu người làm quản lý không thể động viên được nhân viên của họ, thì việc mất đi nhân viên là việc không thể tránh khỏi. Sau tất cả, việc huấn luyện trên công việc cho nhân viên và phản hồi kết quả công việc sau khi huấn luyện cũng rất quan trọng. Và cuối cùng là khả năng giải quyết vấn đề. Rõ ràng là người làm quản lý là người phải có khả năng giải quyết mọi tình huống xảy đến.

Điểm đặc biệt ở khóa học này đó là sau khi hoàn thành những bước trên, Doanh nghiệp sẽ được tùy chọn 3 việc này trong 3 tháng sau chương trình: Giảng viên theo dõi và coaching; Quản lý áp dụng và báo cáo theo biểu mẫu; Tổng hợp, phân tích và chuẩn bị nội dung. Đặc biệt hơn nữa, Doanh nghiệp sẽ nhận được nửa ngày workshop sau 2 tháng để có thể đánh giá những điều làm tốt và những điều cần làm tốt hơn.

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:

 • Xác định được vị trí, vai trò trách nhiệm của người quản lý cấp trung và lập kế hoạch hoàn thiện năng lực quản lý;
 • Lập kế hoạch hành động, triển khai và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu của bộ phận;
 • Giao việc và kiểm soát việc ủy quyền cho nhân viên hiệu quả;
 • Lập, giao các mục tiêu/KPI cho nhân viên và quản lý, đánh giá kết quả thực hiện;
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Đóng vai thực hành
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học (coaching)
 • Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện sau chương trình (3-6 tháng

Bài học đầu tiên của khóa học này sẽ giúp học viên hiểu được vai trò của người làm quản lý. Sau khi hiểu rõ vai trò, học viên có thể hoạch định cá nhân. Kỹ năng không thể thiếu của người làm quản lý đó là kỹ năng giao tiếpủy thác công việc. Đây là buổi học khá quan trọng vì không phải người làm quản lý nào cũng có khả năng giao tiếp tốt, và không phải người làm quản lý nào cũng có thể chấp nhận ủy thác công việc cho nhân viên phù hợp. Tiếp theo, học viên sẽ được làm quen với các phong các lãnh đạo và từ đó có thể chọn riêng cho bản thân một phong cách mà mình muốn nhắm đến. Bài học kế tiếp là động viên nhân viên. Có thể nhiều người xem nhẹ bài học này, nhưng nếu người làm quản lý không thể động viên được nhân viên của họ, thì việc mất đi nhân viên là việc không thể tránh khỏi. Sau tất cả, việc huấn luyện trên công việc cho nhân viên và phản hồi kết quả công việc sau khi huấn luyện cũng rất quan trọng. Và cuối cùng là khả năng giải quyết vấn đề. Rõ ràng là người làm quản lý là người phải có khả năng giải quyết mọi tình huống xảy đến.

Điểm đặc biệt ở khóa học này đó là sau khi hoàn thành những bước trên, Doanh nghiệp sẽ được tùy chọn 3 việc này trong 3 tháng sau chương trình: Giảng viên theo dõi và coaching; Quản lý áp dụng và báo cáo theo biểu mẫu; Tổng hợp, phân tích và chuẩn bị nội dung. Đặc biệt hơn nữa, Doanh nghiệp sẽ nhận được nửa ngày workshop sau 2 tháng để có thể đánh giá những điều làm tốt và những điều cần làm tốt hơn.

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:

 • Xác định được vị trí, vai trò trách nhiệm của người quản lý cấp trung và lập kế hoạch hoàn thiện năng lực quản lý;
 • Lập kế hoạch hành động, triển khai và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu của bộ phận;
 • Giao việc và kiểm soát việc ủy quyền cho nhân viên hiệu quả;
 • Lập, giao các mục tiêu/KPI cho nhân viên và quản lý, đánh giá kết quả thực hiện;
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166Trung Tâm Đào Tạo BCC

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Chương trình

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NHÂN SỰ

Liên hệ ngay với BCC

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Hàng triệu Doanh Nghiệp - Cá Nhân tin tưởng, lựa chọn và đồng hành

chuyên gia của chúng tôi

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia NGUYỄN QUỐC THI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Phát triển Nguồn lực, Phát triển Tổ chức, Đào tạo và Phát triển, Tìm kiếm nhân tài, và Cải tiến sản xuất.

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn Nhân Sự cấp cao
Xem thêm


dịch vụ khác

Dịch vụ có thể bạn quan tâm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN TƯ DUY

Tư duy phát triển/ Tư duy phản biện/ Lập trình ngôn ngữ tư duy/ Trí tuệ cảm xúc/ Tư duy làm chủ
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....
Xem thêm

Gửi yêu cầu đào tạo

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Ngành/nghề (*)

Website

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Giới tính (*)

Chức danh (*)

Email (*)

Di động (*)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

Nội dung/
Yêu cầu đào tạo (*)

Thành phần tham dự (*)

Số lượng dự kiến (*)

Thời lượng đào tạo

Lịch học mong muốn

Địa điểm đào tạo

Thông tin khác

Vui lòng chia sẻ những thông tin khác liên quan nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc thù, nhu cầu đào tạo hay kỳ vọng về chương trình