BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đối tượng: Dành cho nhân viên, chuyên viên, giám sát, người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIs

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu rõ giá trị của việc quản trị KPI theo BSC
 • Xây dựng được bộ KPI của đơn vị, phòng ban và cá nhân từ mục tiêu công ty
 • Nắm được nguyên tắc đánh giá KPI
 • Vận dụng kết quả đánh giá KPI vào công tác phát triển nguồn nhân lực

2. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG (LƯƠNG 3P)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Khái niệm về hệ thống lương 3Ps
 • Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P
 • Xây dựng hệ thống đánh giá công việc
 • Xây dựng thang bậc lương theo chức danh công việc (Pay for Position)
 • Định mức lương theo năng lực (Pay for Person)
 • Định mức thưởng kết quả công việc (Pay for Performance)
 • Xây dựng quỹ lương thưởng
 • Thực hành: Xây dựng hệ thống đánh giá công việc và thang bậc lương

3. XÂY DỰNG BỘ KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY FRAMEWORK)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Khái niệm về năng lực
 • Mô hình khung năng lực
 • Xây dựng khung năng lực
 • Xây dựng tự điển năng lực
 • Định chuẩn năng lực vị trí công việc
 • Ứng dụng của chuẩn năng lực trong quản trị nhân sự
 • Thực hành: Xây dựng chuẩn năng lực 
4. PHỎNG VẤN & TUYỂN DỤNG (TALENT ACQUISITION)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu tổng quan về phỏng vấn tuyển dụng
 • Quy trình phỏng vấn chuyên nghiệp
 • Sử dụng phương pháp phỏng vấn hiệu quả
 •  Các kỹ năng mềm nâng cao hiệu quả phỏng vấn
 • Cách ghi nhận và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn
 • Thực hiện phỏng vấn chuyên nghiệp
 • Những lưu ý trong phỏng vấn tuyển dụng
5. XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP (CAREER DEVELOPMENT PLAN)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Khái niệm nghề nghiệp, lộ trình phát triển nghề nghiệp
 • Thiết lập kế hoạch lộ trình phát triển nghề nghiệp
 • Cách kết nối nhu cầu tổ chức với khả năng cá nhân để tạo sự gắn kết
 • Lên kế hoạch thu hút được nhân tài cho doanh nghiệp
 • Phương pháp cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên
 • Phương pháp xây dựng đội ngũ lãnh đạo đa dạng 
6. XÂY DỰNG HOẠCH ĐỊNH KẾ THỪA (SUCCESSION PLANNING)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Phát triển nhân tài so với phát triển nguồn nhân lực, tiến trình phát triển nhân tài
 • Xác định nhu cầu nhân tài trong sơ đồ phát triển công việc, sự nghiệp của công ty
 • Đánh giá, xác định và hoạch định nhân sự kế thừa
 • Kế hoạch và chương trình phát triển nhân tài
 • Theo dõi quá trình phát triển và giữ chân nhân tài

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Đóng vai thực hành
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học (coaching)
 • Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện sau chương trình (3-6 tháng

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp:

 • Phát triển toàn vẹn bộ máy doanh nghiệp
 • Xây dựng được các công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp
 • Hoạch địch được kế hoạch tương lai cho doanh nghiệp

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:

 • Xác định được vị trí, vai trò trách nhiệm của người quản lý cấp trung và lập kế hoạch hoàn thiện năng lực quản lý;
 • Lập kế hoạch hành động, triển khai và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu của bộ phận;
 • Giao việc và kiểm soát việc ủy quyền cho nhân viên hiệu quả;
 • Lập, giao các mục tiêu/KPI cho nhân viên và quản lý, đánh giá kết quả thực hiện;
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Đóng vai thực hành
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học (coaching)
 • Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện sau chương trình (3-6 tháng

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp:

 • Phát triển toàn vẹn bộ máy doanh nghiệp
 • Xây dựng được các công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp
 • Hoạch địch được kế hoạch tương lai cho doanh nghiệp

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:

 • Xác định được vị trí, vai trò trách nhiệm của người quản lý cấp trung và lập kế hoạch hoàn thiện năng lực quản lý;
 • Lập kế hoạch hành động, triển khai và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu của bộ phận;
 • Giao việc và kiểm soát việc ủy quyền cho nhân viên hiệu quả;
 • Lập, giao các mục tiêu/KPI cho nhân viên và quản lý, đánh giá kết quả thực hiện;
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166Trung Tâm Đào Tạo BCC

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Chương trình

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NHÂN SỰ

Liên hệ ngay với BCC

Lầu 3, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Hàng triệu Doanh Nghiệp - Cá Nhân tin tưởng, lựa chọn và đồng hành

chuyên gia của chúng tôi

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia NGUYỄN QUỐC THI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC, Trưởng phòng Đào tạo Phát triển Công ty CPSX Nhựa Duy Tân, Trưởng phòng Cấp cao các kênh thương mại điện tử của Mỹ.

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự BCC, Phát triển nguồn nhân lực , tổ chức cải tiến sản xuất tại các Tập đoàn đa quốc gia JTI (Nhật), POSCO (Hàn).

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC, Nguyên Tổng GĐ điều hành công ty TM Hữu Tín, Nguyên GĐ Nhà máy Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân.

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn Trung Nguyên, Thành viên Hội đồng Quản trị BCC, Giám đốc điều hành công ty phát triển phần mềm Ulysses tại Việt Nam.
Xem thêm


dịch vụ khác

Dịch vụ có thể bạn quan tâm

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN TƯ DUY

Tư duy phát triển/ Tư duy phản biện/ Lập trình ngôn ngữ tư duy/ Trí tuệ cảm xúc/ Tư duy làm chủ
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....
Xem thêm

Gửi yêu cầu đào tạo

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Ngành/nghề (*)

Website

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Giới tính (*)

Chức danh (*)

Email (*)

Di động (*)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

Nội dung/
Yêu cầu đào tạo (*)

Thành phần tham dự (*)

Số lượng dự kiến (*)

Thời lượng đào tạo

Lịch học mong muốn

Địa điểm đào tạo

Thông tin khác

Vui lòng chia sẻ những thông tin khác liên quan nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc thù, nhu cầu đào tạo hay kỳ vọng về chương trình