BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Đối tượng: Dành cho nhân viên, chuyên viên, giám sát, người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. LÃNH ĐẠO VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu rõ được vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo;
 • Hiểu và biết cách áp dụng phong cách lãnh đạo chuyển đổi;
 • Hiểu về những người bạn sẽ dẫn dắt và cách thích nghi với phong cách lãnh đạo của bạn;
 • Các tình huống trong lãnh đạo và xử lý với tình huống thực tế;
 • Có khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên và tạo ảnh hưởng đến nhân viên để họ hành động vì mục tiêu;
 • Sử dụng các kỹ thuật liên quan để điều chỉnh, thay đổi, trau dồi sự lạc quan và phát triển các thói quen tốt để xây dựng khả năng lãnh đạo và lan truyền nghệ thuật lãnh đạo đến người khác.

2. MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI LÃNH ĐẠO

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Nhận yêu cầu tuyển dụng,
 • Lập thông báo tuyển dụng, tìm nguồn, sàng lọc,
 • Tổ chức thực hiện đánh giá ứng viên, thông báo kết quả, lập thư mời nhận việc,
 • Tổ chức hội nhập, theo dõi nhật trình thử việc, thông tin lập tính lương và chế độ chính sách trong thời gian thử việc,
 • Tổ chức đánh giá thử việc, chuyển thông tin, hồ sơ nhân viên để lập hợp đồng lao động/kết thúc thử việc.

3. KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu được vai trò của người làm quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp và ủy thác công việc cho nhân viên
 • Định hình phong các lãnh đạo phù hợp
 • Nghệ thuật động viên nhân viên
 • Huấn luyện công việc cho nhân viên và phản hồi kết quả công việc sau khi huấn luyện
 • Giải quyết vấn đề

4. KỸ NĂNG GIÁM SÁT

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Định rõ các yêu cầu nhiệm vụ của các bên liên quan (Quản lý – Nhân viên)
 • Thiết lập mong đợi cho các nhân viên trong các nhiệm vụ/ công việc
 • Thiết lập mục tiêu
 • Giao việc và ủy quyền hiệu quả
 • Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.
 • Quản lý thời gian của bản thân hiệu quả hơn.
 • Giúp nhân viên giải quyết các xung đột.
 • Hiểu và áp dụng cách quản lý hiệu quả trong các tình huống đặc biệt.
 • Hiểu và áp dụng cho các quản lý mới khi bắt đầu công việc trong con đường nghề nghiệp quản lý.
5. QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Kỹ năng chia việc và phối hợp làm việc đội nhóm
 • Kỹ năng đảm bảo tiến độ công việc deadline
 • Giải quyết vấn đề
 • Thích ứng với sự thay đổi
6. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Áp dụng được các thuyết trong tạo động lực;
 • Nhận diện các động lực thật sự của nhân viên trong thực tế;
 • Làm gương cho nhân viên thông qua việc trở thành một cá nhân có động lực cao;
 • Xây dựng rõ ràng một kế hoạch hành động giúp tạo động lực cho từng nhân viên;
 • Cách tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau giữa quản lý – nhân viên trong tất cả các tình huống xấu nhất và áp dụng các kỹ năng trong tạo động lực giúp ngăn chặn những đỗ vỡ dây chuyền trong tổ chức.

7. ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ 

(TRAIN THE TRAINER)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Tổng quan về đào tạo và các tiến trình thiết kế chương trình đào tạo.
 • Các phương pháp đào tạo
 • Phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế chương trình đào tạo.
 • Kỹ năng và kỹ thuật giảng dạy (đứng lớp)

8. KỸ NĂNG COACHING

(KHAI VẤN - HUẤN LUYỆN)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Áp dụng quá trình coaching và cấu trúc của coaching trong việc coach nhân viên, đồng nghiệp;
 • Thực hiện thành công một buổi coaching đến người khác thông qua 5 năng lực cốt lõi như Xây dựng sự đồng thuận, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng đặt câu hỏi, Phản hồi hiệu quả và Xây dựng niềm tin;
 • Trở nên co sức ảnh hưởng hơn thông qua nhận thức về bản thân một cách rõ ràng và hiểu người khác ở một cấp độ sâu;
 • Nâng cao năng lực cho người làm lãnh đạo thông qua kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và tạo động lực cho nhân viên, tạo ra một văn hóa thành tích cao trong doanh nghiệp;
 • Bước đầu lan tỏa văn hóa coaching trong đội ngũ.
9. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để dẫn dắt, để hỗ trợ và để chuẩn bị cho tổ chức đối phó với những thách thức, khó khăn, sự gián đoạn và lo lắng trong quá trình thay đổi hay tiếp nhận một sự thay đổi mới;
 • Dẫn dắt cho một sự thay đổi mới của bộ phận và tổ chức;
 • Xây dựng và cũng cố văn hóa thay đổi cho doanh nghiệp.

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Thảo luận nhóm & Trình bày nhóm
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp:

 • Nâng cao kỹ năng, kiến thức, tư duy cho nhân viên
 • Tạo ra sự thay đổi có giá trị tích cực sau khóa học
 • Nhân viên tự tin đóng góp vốn tri thức nhận được để làm việc tốt hơn, giúp doanh nghiệp phát triển

BCC cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua:

 • Dịch vụ mang tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sát với thực tế.
 • Có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ doanh nghiệp.
 • Giảng viên là những người có đủ khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giữa BCC và doanh nghiệp.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Thảo luận nhóm & Trình bày nhóm
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp:

 • Nâng cao kỹ năng, kiến thức, tư duy cho nhân viên
 • Tạo ra sự thay đổi có giá trị tích cực sau khóa học
 • Nhân viên tự tin đóng góp vốn tri thức nhận được để làm việc tốt hơn, giúp doanh nghiệp phát triển

BCC cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua:

 • Dịch vụ mang tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sát với thực tế.
 • Có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ doanh nghiệp.
 • Giảng viên là những người có đủ khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giữa BCC và doanh nghiệp.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166
Công ty Cổ phần Nhân lực BCC

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Chương trình

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ 

Liên hệ ngay với BCC

Lầu 3, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Hàng triệu Doanh Nghiệp - Cá Nhân tin tưởng, lựa chọn và đồng hành

chuyên gia của chúng tôi

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia NGUYỄN QUỐC THI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC, Trưởng phòng Đào tạo Phát triển Công ty CPSX Nhựa Duy Tân, Trưởng phòng Cấp cao các kênh thương mại điện tử của Mỹ.

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự BCC, Phát triển nguồn nhân lực , tổ chức cải tiến sản xuất tại các Tập đoàn đa quốc gia JTI (Nhật), POSCO (Hàn).

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị BCC, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Tiến, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Công ty BNP chuyên phân phối độc quyền & chính hãng.

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC, Nguyên Tổng GĐ điều hành công ty TM Hữu Tín, Nguyên GĐ Nhà máy Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân.

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn Trung Nguyên, Thành viên Hội đồng Quản trị BCC, Giám đốc điều hành công ty phát triển phần mềm Ulysses tại Việt Nam.
Xem thêm


dịch vụ khác

Dịch vụ có thể bạn quan tâm

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN TƯ DUY

Tư duy phát triển/ Tư duy phản biện/ Lập trình ngôn ngữ tư duy/ Trí tuệ cảm xúc/ Tư duy làm chủ
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....
Xem thêm

Gửi yêu cầu đào tạo

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Ngành/nghề (*)

Website

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Giới tính (*)

Chức danh (*)

Email (*)

Di động (*)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

Nội dung/
Yêu cầu đào tạo (*)

Thành phần tham dự (*)

Số lượng dự kiến (*)

Thời lượng đào tạo

Lịch học mong muốn

Địa điểm đào tạo

Thông tin khác

Vui lòng chia sẻ những thông tin khác liên quan nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc thù, nhu cầu đào tạo hay kỳ vọng về chương trình