BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Đối tượng: Dành cho nhân viên, chuyên viên, giám sát, người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Nắm bắt được các đặc tính của đội nhóm thành công;
 • Hiểu và áp dụng đúng các phương pháp trong từng giai đoạn hình thành đội nhóm;
 • Nâng cao tinh thần đồng đội, giá trị hợp tác và trách nhiệm trong đội nhóm;
 • Gắn chặt hoạt động đội nhóm vào văn hóa doanh nghiệp.

2. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT ĐỘI NHÓM 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Nhận diện được từng loại xung đột và nguyên tắc xử lý xung đột;
 • Nắm rõ quy tắc chung, các công cụ và mô hình giúp giải quyết xung đột trong đội nhóm;
 • Trở thành người kiểm soát bản thân tốt trong các tình huống không mong đợi từ đó giúp người khác biết cách kiểm soát bản thân họ thông qua các công cụ;
 • Xây dựng và lan tỏa tư duy cùng thắng (win-win) trong đôi nhóm và tổ chức.

3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Nhận diện vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề;
 • Áp dụng quy trình các bước giải quyết vấn đề hiệu quả theo mô hình P-D-C-A;
 • Sử dụng các công cụ cơ bản trong việc xác định vấn đề, tìm nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được giải pháp phù hợp;
 • Áp dụng cách xác định các nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện các giải pháp;
 • Đánh giá và thích nghi các giải pháp cho thực tế;
 • Theo dõi việc triển khai giải pháp và xác định các hành động cải tiến;
 • Hình thành văn hóa giải quyết vấn đề sáng tạo tại doanh nghiệp.

4. TẠO ĐỘNG LỰC NHÂN VIÊN

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Áp dụng được các thuyết trong tạo động lực;
 • Nhận diện các động lực thật sự của nhân viên trong thực tế;
 • Làm gương cho nhân viên thông qua việc trở thành một cá nhân có động lực cao;
 • Xây dựng rõ ràng một kế hoạch hành động giúp tạo động lực cho từng nhân viên;
 • Cách tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau giữa quản lý – nhân viên trong tất cả các tình huống xấu nhất và áp dụng các kỹ năng trong tạo động lực giúp ngăn chặn những đỗ vỡ dây chuyền trong tổ chức.

5. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Trình bày rõ ràng, thu hút, truyền cảm hứng với người nghe
 • Chuẩn bị khung sườn nội dung, kịch bản thuyết trình logic
 • Các bước chuẩn bị thuyết trình hiệu quả
 • Kỹ thuật tương tác, đặt câu hỏi với người nghe
 • Kiểm soát ngôn ngữ cơ thể, ngữ điệu tốt
 • Cách giải quyết các tác nhân ảnh hưởng khi thuyết trình
 • Vượt qua nỗi sợ hãi, hồi hộp, lo lắng và kiểm soát được tinh thần tích cực khi thuyết trình

6. LẬP MỤC TIÊU & HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Thiết lập được đa dạng mục tiêu & mục tiêu thách thức;
 • Cách thức tổ chức công việc nhằm tối đa hóa nguồn lực;
 • Vượt qua các trì hoãn nhằm đáp ứng đúng tiến độ công việc đã đề ra;
 • Trở thành một cá nhân ưu việt bằng việc học và thiết lập các hệ thống năng suất cho cá nhân.

7. QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu rõ bối cảnh, quy trình quản lý dự án
 • Phương pháp, công cụ sử dụng để quản lý dự án 
 • Các kỹ năng cần thiết để quản lý dự án hiệu quả: Quản lý rủi ro, quản lý chi phí, quản lý nhiệm vụ, thời gian,..
 • Tố chất của một nhà quản lý giỏi

8. NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆ 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Hiểu về cách thức giao tiếp diễn ra
 • Hiểu lý do đằng sau các nguyên nhân chúng ta giao tiếp chưa hiệu quả
 • Xác định các rào cản giao tiếp tại nơi làm việc và áp dụng công cụ để vượt qua chúng
 • Kiểm soát được hành vi cá nhân khi đối diện với các tình huống không mong đợi
 • Áp dụng giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể và các cử chỉ cơ thể hiệu quả và thu hút
 • Trở thành người tự tin khi nói/thuyết trình trước đám đông
 • Áp dụng hiệu quả các kỹ thuật đặt câu hỏi giúp mở khóa các tình huống
 • Cải thiện khả năng viết trong kinh doanh

9. QUẢN LÝ THỜI GIAN 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Tổ chức lại bản thân nhằm đạt hiệu suất cao trong công việc và cuộc sống;
 • Lập kế hoạch và thiết lập thứ tự ưu tiên cho các hoạt động hàng ngày hiệu quả, năng suất cao;
 • Xác định & vượt qua trì hoãn nhanh chóng và dễ dàng;
 • Giải quyết các khủng hoảng hiệu quả và nhanh chóng;
 • Tổ chức lại không gian làm việc và quy trình công việc để tận dụng thời gian tốt hơn;
 • Sử dụng các nghi thức hàng giúp cuộc sống, công việc trôi chảy hơn.
10. 7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Xây dựng những thói quen tốt, những thói quen giúp gia tăng hiệu suất và hiệu quả trong công việc và cuộc sống;
 • Xác định những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống và công việc để rồi ưu tiên tập trung đạt được các mục tiêu quan trọng thay vì phản ứng với các tình huống khẩn cấp;
 • Hợp tác hiệu quả hơn với những người xung quanh thông qua việc xây dựng mối quan hệ tin cậy và cùng có lợi;
 • Áp dụng giao tiếp hiệu quả trong các khía cạnh của cuộc sống;
 • Luôn luôn mài giũa bản thân và cải tiến liên tục.
11. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để dẫn dắt, để hỗ trợ và để chuẩn bị cho tổ chức đối phó với những thách thức, khó khăn, sự gián đoạn và lo lắng trong quá trình thay đổi hay tiếp nhận một sự thay đổi mới;
 • Dẫn dắt cho một sự thay đổi mới của bộ phận và tổ chức;
 • Xây dựng và cũng cố văn hóa thay đổi cho doanh nghiệp.
12. KỸ NĂNG GIÁM SÁT

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên:

 • Định rõ các yêu cầu nhiệm vụ của các bên liên quan (Quản lý – Nhân viên)
 • Thiết lập mong đợi cho các nhân viên trong các nhiệm vụ/ công việc
 • Thiết lập mục tiêu
 • Giao việc và ủy quyền hiệu quả
 • Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.
 • Quản lý thời gian của bản thân hiệu quả hơn.
 • Giúp nhân viên giải quyết các xung đột.
 • Hiểu và áp dụng cách quản lý hiệu quả trong các tình huống đặc biệt.
 • Hiểu và áp dụng cho các quản lý mới khi bắt đầu công việc trong con đường nghề nghiệp quản lý.
13. TỰ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt:

 • Hiểu về tự lãnh đạo và bước đầu xây dựng nền móng cho việc tự lãnh đạo bản thân;
 • Xác định rõ nguyên tắc cho bản thân và đặt trong tâm vào nguyên tắc;
 • Xác định các mục tiêu dài hạn và lên kế hoạch hành động linh hoạt;
 • Biết cách điều chỉnh bản thân cho phù hợp từng tình huống;
 • Phát triển tư duy tích cực để đối phó với các hoàn cảnh không mong đợi xảy ra;
 • Đổi mới để cân bằng được giữa công việc – cuộc sống.

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Thảo luận nhóm & Trình bày nhóm
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp:

 • Nâng cao kỹ năng bổ trợ cho nhân viên
 • Tạo ra sự thay đổi có giá trị tích cực sau khóa học
 • Phát triển bản thân, góp phần xây dựng doanh nghiệp
 • Tạo cơ hội cho nhân viên được thăng tiến

BCC cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua:

 • Dịch vụ mang tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sát với thực tế.
 • Có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ doanh nghiệp.
 • Giảng viên là những người có đủ khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giữa BCC và doanh nghiệp.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp thực tế đi kèm các công cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp cho Anh/Chị Quản lý áp dụng được sau mỗi khóa học.

 • Thảo luận tương tác và thực hành
 • Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế
 • Thảo luận nhóm & Trình bày nhóm
 • Đánh giá trước – sau chương trình
 • Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp dụng sau khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp:

 • Nâng cao kỹ năng bổ trợ cho nhân viên
 • Tạo ra sự thay đổi có giá trị tích cực sau khóa học
 • Phát triển bản thân, góp phần xây dựng doanh nghiệp
 • Tạo cơ hội cho nhân viên được thăng tiến

BCC cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua:

 • Dịch vụ mang tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sát với thực tế.
 • Có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ doanh nghiệp.
 • Giảng viên là những người có đủ khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giữa BCC và doanh nghiệp.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166
Công ty Cổ phần Nhân Lực BCC

20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

BỘ CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM

Liên hệ ngay với BCC

Lầu 3, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Hàng triệu Doanh Nghiệp - Cá Nhân tin tưởng, lựa chọn và đồng hành

chuyên gia của chúng tôi

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia NGUYỄN QUỐC THI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC, Trưởng phòng Đào tạo Phát triển Công ty CPSX Nhựa Duy Tân, Trưởng phòng Cấp cao các kênh thương mại điện tử của Mỹ.

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự BCC, Phát triển nguồn nhân lực , tổ chức cải tiến sản xuất tại các Tập đoàn đa quốc gia JTI (Nhật), POSCO (Hàn).

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị BCC, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Tiến, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Công ty BNP chuyên phân phối độc quyền & chính hãng.

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC, Nguyên Tổng GĐ điều hành công ty TM Hữu Tín, Nguyên GĐ Nhà máy Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân.

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn Trung Nguyên, Thành viên Hội đồng Quản trị BCC, Giám đốc điều hành công ty phát triển phần mềm Ulysses tại Việt Nam.
Xem thêm


dịch vụ khác

Dịch vụ có thể bạn quan tâm

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN TƯ DUY

Tư duy phát triển/ Tư duy phản biện/ Lập trình ngôn ngữ tư duy/ Trí tuệ cảm xúc/ Tư duy làm chủ
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....
Xem thêm

Gửi yêu cầu đào tạo

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Ngành/nghề (*)

Website

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Giới tính (*)

Chức danh (*)

Email (*)

Di động (*)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

Nội dung/
Yêu cầu đào tạo (*)

Thành phần tham dự (*)

Số lượng dự kiến (*)

Thời lượng đào tạo

Lịch học mong muốn

Địa điểm đào tạo

Thông tin khác

Vui lòng chia sẻ những thông tin khác liên quan nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc thù, nhu cầu đào tạo hay kỳ vọng về chương trình