BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Đối tượng: Dành cho quản lý, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. GÓI PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN (EMPLOYEES DEVELOPMENT) 

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Định rõ mục tiêu của bản thân và gắn kết với giá trị công ty mỗi ngày
 • Thiết lập được các mục tiêu năng suất cao và biết cách tổ chức để đạt được mục tiêu
 • Nhận diện rõ bản thân và chủ động đặt ra các kế hoạch phát triển nghề nghiệp
 • Giải quyết vấn đề liên quan đến công việc hiệu quả
 • Chủ động thực hiện các nhiệm vụ thách thức hướng đến sự phát triển
 • Vượt qua các rào cản tại nơi làm việc và trở thành người đồng nghiệp được yêu mến.

2. GÓI QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MANAGEMENT FOR MIDDLE MANAGERS)

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Thừa nhận các chức năng của quản lý và tự nguyện đảm nhận vai trò trách nhiệm
  của người quản lý
 • Xác định được chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho bộ phận quản lý
 • Phân bổ, giao trách nhiệm và quyền hạn phù hợp với từng vị trí trong bộ phận
 • Xây dựng sự tín nhiệm thông qua ủy thác công việc hiệu quả và có kế hoạch
 • Đánh giá hiện trạng nhân sự của bộ phận từ đó chủ động lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo & phát triển nhân viên
 • Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên
 • Tối ưu được sự đa dạng và phá vỡ các rào cản trong văn hóa cục bộ tại nơi làm việc
 • Tạo ra môi trường sẵn sàng chia sẽ kiến thức để phát triển nhân viên thông qua phản hồi hiệu suất
 • Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống
 • Hiểu được nhu cầu của nhân viên và có khả năng tạo ra các yếu tố làm cho nhân viên cảm thấy thích thú trong công việc bằng các hành vi phù hợp.

3. GÓI PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO (LEADERSHIP DEVELOPMENT)

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Trở thành người lãnh đạo bản thân hiệu quả thông qua việc xây dựng chân dung và gắn kết với giá trị của công ty
 • Trở thành người lãnh đạo được tín nhiệm mà mọi người chọn đi theo, một người có đầy đủ nhân cách và năng lực
 • Có khả năng tập hợp đa dạng con người trong đội ngũ để hướng đến mục tiêu chung của tổ chức
 • Khai phá khả năng của mỗi người trong đội ngũ để nâng cao hiệu quả, giải quyết vấn đề, và phát triển sự nghiệp của họ
 • Truyền cảm hứng đến người khác thông qua câu chuyện thành công và sống trọng vẹn từng khoảnh khắc
4. GÓI TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ ĐƯỢC NHÂN VIÊN MONG ĐỢI (EXPECTATIONS FOR A GOOD MANAGER)

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Đưa giá trị tổ chức vào nơi làm việc thông qua hoạt động làm gương cho đội ngũ nhân viên
 • Lập các mục tiêu thử thách tạo ra hiệu suất cao trong đội ngũ
 • Nhận biết và xử lý các mức độ hiệu suất khác nhau trong đội ngũ
 • Tạo ra môi trường sẵn sàng chia sẽ kiến thức để phát triển nhân viên
 • Xây dựng văn hóa quản lý chú trọng việc trao quyền và gắn kết tại nơi làm việc
 • Vượt qua các rào cản trong việc ra quyết định
 • Tạo dựng văn hóa thay đổi xuyên suốt từ trên xuống
 • Tối ưu đội ngũ thông qua khuyến khích sự đa dạng và phá vỡ văn hóa cục bộ tại nơi
5. GÓI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN (HR FOR NON-HR MANAGERS)

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Thừa nhận vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức
 • Xác định được vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận nhân sự và các cấp quản lý trong việc phát triển nguồn nhân lực của tổ chức
 • Chuẩn bị cho bản thân nhận lãnh vai trò nhân sự tại bộ phận chức năng
 • Lên được kế hoạch nhân lực phù hợp cho bộ phận/ tổ chức
 • Thực hiện phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên hiệu quả và phù hợp với môi trường làm việc
 • Giúp nhân viên mới tự tin và nhanh chóng hội nhập vào môi trường làm việc của bộ phận
 • Xác định được hiện trạng và xu hướng biến động nhân tài của bộ phận/ tổ chức
 • Lập được kế hoạch phát triển nhân tài hướng đến mục tiêu chiến lược của bộ phận/công ty
 • Nắm rõ tình hình từng nhân viên cụ thể tại bộ phận
 • Tối đa các chính sách, phúc lợi để gắn kết và tạo động lực cho nhân viên.
6. GÓI ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (TRAIN THE TRAINERS)

Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Xác định được vai trò và đặc tính của giảng viên đáp ứng được mong đợi của người học trưởng thành
 • Xác định được các công việc của giảng viên
 • Chọn được các phương pháp đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế, nội dung đào tạo và cách học của học viên
 • Phân tích và xác định được nhu cầu đào tạo đúng
 • Xác định được mục tiêu đào tạo cho đề tài thực hành
 • Soạn được tài liệu đào tạo và kế hoạch giảng dạy
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc đào tạo
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Tạo được môi trường học tích cực và sinh động cho người học
 • Tự tin, lôi cuốn và duy trì sự tham gia học tập chủ động của người học
 • Quản lý việc học của lớp và đạt được mục tiêu đào tạo.

Phương pháp đào tạo chuyên nghiệp theo mô hình ADDIE:

 • 1. Phân tích (Analyze)
 • 2. Đưa giải pháp (Design)
 • 3. Phát triển nội dung (Development)
 • 4. Training (Implement)
 • 5. Đánh giá theo mô hình Kirk Patrick (Evaluation) - Báo cáo (Report)

Mô hình ADDIE là cải tiến hoàn hảo nhất của BCC hơn hẳn một chương trình đào tạo nội bộ doanh nghiệp (Inhouse Training) thông thường hiện nay. Mô hình này cho phép các CEO/nhà quản lý đi sâu vào thực tế doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề, đâu là lỗ hổng về hiệu suất hay kỹ năng. Từ đó phát triển giải pháp đào tạo phù hợp, giải quyết vấn đề bên trong doanh nghiệp.

Câu chuyện của mô hình ADDIE không chỉ dừng lại khi hoạt động đào tạo kết thúc mà còn minh chứng kết quả bền vững tác động đến tình hình kinh doanh, giúp gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp học của người trưởng thành:

 • Trình bày tương tác
 • Thảo luận, trình bày và phản biện
 • Đóng vai tình huống (Role play), trò chơi
 • Đánh giá trước – sau khóa học
 • Thiết lập kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khóa học (Action plan)
 • Theo dõi kế hoạch hành động, hỗ trợ giải quyết những rào cản trong quá trình áp dụng tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo trọn gói kiến thức, kĩ năng cần thiết để xây dựng đội ngũ vững mạnh cho doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề gốc rễ trong bộ máy nhân sự
 • Giúp đội ngũ phát triển năng lực toàn diện về cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm
 • Gia tăng tính gắn kết, lòng trung thành của đội ngũ
 • Tăng sức cạnh tranh, phát triển bền vững

BCC cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua:

 • Dịch vụ mang tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sát với thực tế.
 • Có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ doanh nghiệp.
 • Giảng viên là những người có đủ khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giữa BCC và doanh nghiệp.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166

Phương pháp đào tạo chuyên nghiệp theo mô hình ADDIE:

 • 1. Phân tích (Analyze)
 • 2. Đưa giải pháp (Design)
 • 3. Phát triển nội dung (Development)
 • 4. Training (Implement)
 • 5. Đánh giá theo mô hình Kirk Patrick (Evaluation) - Báo cáo (Report)

Mô hình ADDIE là cải tiến hoàn hảo nhất của BCC hơn hẳn một chương trình đào tạo nội bộ doanh nghiệp (Inhouse Training) thông thường hiện nay. Mô hình này cho phép các CEO/nhà quản lý đi sâu vào thực tế doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề, đâu là lỗ hổng về hiệu suất hay kỹ năng. Từ đó phát triển giải pháp đào tạo phù hợp, giải quyết vấn đề bên trong doanh nghiệp.

Câu chuyện của mô hình ADDIE không chỉ dừng lại khi hoạt động đào tạo kết thúc mà còn minh chứng kết quả bền vững tác động đến tình hình kinh doanh, giúp gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Chương trình được áp dụng tối đa phương pháp học của người trưởng thành:

 • Trình bày tương tác
 • Thảo luận, trình bày và phản biện
 • Đóng vai tình huống (Role play), trò chơi
 • Đánh giá trước – sau khóa học
 • Thiết lập kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khóa học (Action plan)
 • Theo dõi kế hoạch hành động, hỗ trợ giải quyết những rào cản trong quá trình áp dụng tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo trọn gói kiến thức, kĩ năng cần thiết để xây dựng đội ngũ vững mạnh cho doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề gốc rễ trong bộ máy nhân sự
 • Giúp đội ngũ phát triển năng lực toàn diện về cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm
 • Gia tăng tính gắn kết, lòng trung thành của đội ngũ
 • Tăng sức cạnh tranh, phát triển bền vững

BCC cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua:

 • Dịch vụ mang tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sát với thực tế.
 • Có kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ doanh nghiệp.
 • Giảng viên là những người có đủ khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giữa BCC và doanh nghiệp.

Email: consulting@bcc.com.vn

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166Công ty Cổ phần Nhân Lực BCC

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Chương trình đào tạo đặc biệt

PREMIUM INHOUSE TRAINING

Liên hệ ngay với BCC

Lầu 3, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Hàng triệu Doanh Nghiệp - Cá Nhân tin tưởng, lựa chọn và đồng hành

chuyên gia của chúng tôi

Những Chuyên gia của Chúng tôi

Chuyên Gia NGUYỄN HẠ ĐĂNG KHOA

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn BCC

Chuyên Gia NGUYỄN QUỐC THI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn BCC, Trưởng phòng Đào tạo Phát triển Công ty CPSX Nhựa Duy Tân, Trưởng phòng Cấp cao các kênh thương mại điện tử của Mỹ.

Chuyên Gia DƯƠNG BÁ HẢI

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự BCC, Phát triển nguồn nhân lực , tổ chức cải tiến sản xuất tại các Tập đoàn đa quốc gia JTI (Nhật), POSCO (Hàn).

Chuyên Gia TRẦN HOÀNG BẢO

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị BCC, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Tiến, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Công ty BNP chuyên phân phối độc quyền & chính hãng.

Chuyên Gia BÙI ĐỨC CHÍNH

Chuyên gia Đào tạo và Tư vấn Nhân sự, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc BCC, Nguyên Tổng GĐ điều hành công ty TM Hữu Tín, Nguyên GĐ Nhà máy Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân.

Chuyên Gia TRẦN HỮU ĐỨC

Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn Trung Nguyên, Thành viên Hội đồng Quản trị BCC, Giám đốc điều hành công ty phát triển phần mềm Ulysses tại Việt Nam.
Xem thêm


dịch vụ khác

Dịch vụ có thể bạn quan tâm

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.

HỆ THỐNG 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN TƯ DUY

Tư duy phát triển/ Tư duy phản biện/ Lập trình ngôn ngữ tư duy/ Trí tuệ cảm xúc/ Tư duy làm chủ
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....
Xem thêm

Gửi yêu cầu đào tạo

(*) Thông tin bắt buộc

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Ngành/nghề (*)

Website

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Giới tính (*)

Chức danh (*)

Email (*)

Di động (*)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

Nội dung/
Yêu cầu đào tạo (*)

Thành phần tham dự (*)

Số lượng dự kiến (*)

Thời lượng đào tạo

Lịch học mong muốn

Địa điểm đào tạo

Thông tin khác

Vui lòng chia sẻ những thông tin khác liên quan nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc thù, nhu cầu đào tạo hay kỳ vọng về chương trình