ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp

         ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp

Chương trình đào tạo theo yêu cầu sẽ được các chuyên gia của BCC thiết kế phù hợp riêng cho đặc thù, mục tiêu và đối tượng tham dự của từng doanh nghiệp. Với 20 năm hoạt động (từ năm 2000), BCC đã thiết kế và cung cấp trên 600 khóa đào tạo cho hơn 1050 doanh nghiệp tại Việt Nam. Với sứ mạng đem đến chương trình đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn công việc, phù hợp với đặc thù văn hóa, bối cảnh của doanh nghiệp, BCC chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ từ khâu phân tích nhu cầu đào tạo, thiết kế nội dung, tổ chức, thực hiện, và phối hợp với phòng Nhân sự đánh giá kết quả sau đào tạo.

Xem brochure tại đây!

Dịch vụ đào tạo Inhouse là gì? Lợi thế và bất lợi của đào tạo Inhouse?

Hotline: 0917 448 068 - 0938 099 166Chương trình của chúng tôi

Dịch vụ đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - PREMIUM INHOUSE TRAINING (PIT)

Phát triển nhân viên / Quản lý cấp trung / Phát triển lãnh đạo / Trở thành nhà quản lý được nhân viên mong đợi / Quản trị nhân sự cho quản lý không chuyên /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Làm việc nhóm/ Giải quyết vấn đề / Giao tiếp/ Tạo động lực/ Kỹ năng thuyết trình/ Lập mục tiêu và hoàn thành mục tiêu / Quản lý dự án / Giải quyết xung đột.....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN TƯ DUY

Tư duy phát triển/ Tư duy phản biện/ Lập trình ngôn ngữ tư duy/ Trí tuệ cảm xúc/ Tư duy làm chủ
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý cấp trung / Kỹ năng giám sát / Lãnh đạo & Tạo ảnh hưởng / Khai vấn - Huấn luyện / Quản trị sự thay đổi / Trại lãnh đạo / Lãnh đạo bản thân /....
Xem thêm

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Xây dựng hệ thống KPIs / Xây dựng chính sách lương thưởng / Xây dựng bộ khung năng lực / Phỏng vấn & Tuyển dụng / Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp /....
Xem thêm