Trưởng Phòng Nhân Sự - K05

Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát hơn, tập trung vào yếu tố quản lý và tổ chức vận hành không còn tập trung nhiều vào nghiệp vụ Nhân sự.

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!