[Online Course] HR COACH: Khai vấn Nhân Sự

BCC mong muốn tạo ra thêm một nghề mới cho công đồng Nhân sự thông qua việc đào tạo các lớp Coaching dành cho Nhân sự

Điền thông tin của bạn vào phía dưới!