Tin tức & sự kiện Tin tức & sự kiện

Buổi đào tạo tổng quan Nghề nhân sự (24/3)

Con đường thành công sẽ thuận lợi và rút ngắn thời gian hơn nếu chúng ta biết nơi mình thuộc về.

Những sai lầm thường gặp trong quá trình lập kế hoạch đào tạo

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay không có một kế hoạch đào tạo chiến lược

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Ở thị trường thương mại, người ta không chỉ cạnh tranh nhau bằng giá mà còn bằng dịch vụ.

Nghề nhân sự là nghề gì?

Với cá nhân - Người lao động, nhân sự là công việc xoay quanh “vòng đời” của một nhân viên trong tổ chức.