Chân dung người làm Trưởng Phòng Nhân Sự

Bạn phải là người có đủ năng lực thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự gắn kết với chiến lược và thực thi nhất quán trong toàn công ty. Đó...

Chân dung người làm Trưởng Phòng Nhân Sự

Bạn đang làm những công việc gì?

Tìm kiếm trên Google có thể cho chúng ta biết một số thông tin về vai trò và trách nhiệm

của Trưởng Phòng Nhân Sự tại các doanh nghiệp.

Về cơ bản những thông tin này phản ảnh bao quát những công việc của một Trưởng Phòng

Nhân Sự hiện nay:

  • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
  • Lập ngân sách nhân sự.
  • Xây dựng chương trình, chính sách phát triển nghề nghiệp; thăngtiến.
  • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
  • Thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh về nhân sự.
  • Tham mưu cho BGĐ trong công tác tổ chức và nhân sự.

Nhìn qua thì không quá khác biệt so với công việc của Chuyên viên nhân sự. Vấn đề có thể nằm ở đây!

Áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao đã và đang đòi hỏi Ban giám đốc phải tập trung tâm trí và thời gian để duy trì lợi thế  cạnh  tranh  cho  doanh  nghiệp.  Điều  này dẫn  đến  Ban  giám  đốc  đòi  hỏi  nơi  Trưởng Phòng Nhân Sự nhiều hơn nữa trong công tác quản trị nhân sự. Hầu hết các Ban giám đốc tại doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên cần một kế hoạch nhân sự tổng thể và dài hạn hơn để có đủ nhân lực tài năng thực hiện hiệu quả chiến lược của công ty. Vì không còn đủ thời gian để kiểm tra, giám sát hoạt động nhân sự hàng ngày, Ban giám đốc cần  những  quy  trình,  công  cụ  quản  lý nhân sự chuyên nghiệp và có hệ thống để có thể kiểm soát và bảo đảm hoạt động nhân sự đang gắn kết với mục tiêu và  chiến  lược  của  công  ty.  Việc  tham mưu cho lãnh đạo không chỉ là khi có nhu cầu mà Trưởng phòng nhân sự phải chủ  động  đề  xuất  các  biện  pháp,  giải pháp quản trị nhân sự khả thi để thúc đẩy nguồn nhân lực nâng cao năng suất lao  động  theo  đúng  chiến  lược  của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mong đợi gì từ Trưởng Phòng Nhân Sự?

Họ mong đợi ở bạn tính hệ thống. Bạn phải là người có đủ năng lực thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự gắn kết với chiến lược và thực thi nhất quán trong toàn công ty. Đó là những hệ thống: Tuyển dụng; KPI và đánh giá kết quả thực hiện; Đánh giá năng lực và đào tạo; Lương thưởng công bằng và thúc đẩy hiệu quả công việc; Quản trị rủi ro pháp lý nhân sự; và tích hợp vào trong Kế hoạch nhân sự với ngân sách cụ thể để thực hiện.

Vẫn còn đó những công việc ta đã liệt kê ở trên, nhưng không còn mang tính sự vụ: “được giao thì làm, xảy ra thì giải quyết”. Tất cả phải bám sát với chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp; đồng thời mang tính hệ thống, liên kết chặt chẽ với nhau và kiểm soát hiệu quả.

Để đáp ứng những đòi hỏi đó, trước tiên bạn phải thoát ra khỏi tư duy “xây dựng từng hệ thống” của một chuyên viên và nâng tầm lên tư duy hệ thống. Sau đó, phải trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức cần thiết mà một Trưởng Phòng Nhân Sự phải có để có thể đáp ứng đòi hỏi về quản trị nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của doanh nghiệp.

Khi ấy bạn mới thật sự xứng tầm với chức danh Trưởng Phòng Nhân Sự và triển vọng sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến hơn nữa!

Chia sẻ:

Chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Sự kiện hội thảo

10.01 2020

Chương trình Giám Đốc Nhân Sự Chiến Lược - CHRO Certification Series

Trong thời đại công nghiệp và tập trung vào công nghệ 4.0, các Giám Đốc Nhân Sự và Quản lý Nhân Sự được yêu cầu vượt ra khỏi phạm vi chức năng để trở thành cộng sự chiến lược tham gia vào đội ngũ quản lý điều hành của tổ chức. Các Giám Đốc Nhân Sự và Quản lý Nhân Sự cần phải nắm bắt công nghệ để phù hợp với định hướng của tổ chức và nhận thức được những tiến bộ của Nhân sự 4.0. Chương trình được thiết kế dựa trên những nhận định trên nhằm đem đến cho các Giám Đốc Nhân Sự và Quản lý Nhân Sự những nhận biết sâu sắc và các chiến lược hành động có thể áp dụng được vào trong tổ chức để tạo thuận lợi cho việc gắn kết định hướng của tổ chức với công nghiệp 4.0. Chương trình được thiết kế tinh gọn nhằm đem đến sự tiện lợi nhất cho học viên và chương trình được cấp chứng nhận chuyên nghiệp được xác nhận bởi những Chuyên gia Quốc tế trực tiếp giảng dạy.

21.12 2019

HR International Seminar: Aligning Talent Plan To Business Strategy

Sự khác biệt trong từng chiến lược kinh doanh và thực trạng của tổ chức là một thách thức lớn đối với nhiều nhà quản lý chức năng nhân sự. Chiến lược kinh doanh thường thất bại là ở khâu triển khai thực hiện (Execution). Triển khai thực hiện không hiệu quả là vì thiếu những Talent, người giữ vai trò đột phá, mũi nhọn trong việc dẫn dắt, xử lý tình huống, tạo kết quả then chốt giúp chiến lược kinh doanh đi đúng mong đợi. Dành 20% nỗ lực để có được Kế Hoạch Nhân Tài đúng giúp đạt được 80% tính khả thi trong triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh (quy luật 20/80) là điều mà giới lãnh đạo chức năng Nhân sự cần ưu tiên. Hội thảo với chủ đề "ALIGNING TALENT PLAN TO BUSINESS STRATEGY" - "ĐỒNG BỘ KẾ HOẠCH NHÂN TÀI VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi "LÀM THẾ NÀO GẮN KẾT NHÂN TÀI VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH?" và giải quyết triệt để vấn đề trên, hứa hẹn sẽ đem đến những chia sẻ và công cụ hữu ích, áp dụng vào công tác hoạch định và phát triển nhân tài của doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, mang lại sự hiệu quả vượt bậc.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan