Location

Lầu 7, Tòa nhà CitiLight, 45 Võ Thị Sáu, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

phone

liên hệ với chúng tôi 0917 448 068 (028) 3820 4155

Nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Nhân Sự. Những xu hướng mới trong Tuyển dụng, Quản trị tài năng,... Hay những khái niệm mới về Quản trị Nhân Sự sẽ được các Chuyên gia đầu ngành chia sẻ trong Bản Tin Nhân Sự - HR 3.0 số ra hàng tháng.

Bản tin Nhân sự HR 3.0 - No.1

28/07/2017
Bản tin HR 3.0 sẽ được phát hành hàng tháng và hoàn toàn miễn phí thông qua email trực tiếp và đăng trên website của BCC. Trong bản tin này các doanh nghiệp còn được đăng tin tuyển dụng miễn phí, (còn) có trang quảng cáo nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Bản tin Nhân sự HR 3.0 - No.2

08/08/2017
Bản tin HR 3.0 sẽ được phát hành hàng tháng và hoàn toàn miễn phí thông qua email trực tiếp và đăng trên website của BCC. Trong bản tin này các doanh nghiệp còn được đăng tin tuyển dụng miễn phí, (còn) có trang quảng cáo nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Bản tin Nhân sự HR 3.0 - No.3

10/08/2017
Bản tin HR 3.0 sẽ được phát hành hàng tháng và hoàn toàn miễn phí thông qua email trực tiếp và đăng trên website của BCC. Trong bản tin này các doanh nghiệp còn được đăng tin tuyển dụng miễn phí, (còn) có trang quảng cáo nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Bản tin Nhân sự HR 3.0 - No.4

10/08/2017
Bản tin HR 3.0 sẽ được phát hành hàng tháng và hoàn toàn miễn phí thông qua email trực tiếp và đăng trên website của BCC. Trong bản tin này các doanh nghiệp còn được đăng tin tuyển dụng miễn phí, (còn) có trang quảng cáo nếu doanh nghiệp có nhu cầu.