Location

Lầu 7, Tòa nhà CitiLight, 45 Võ Thị Sáu, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

phone

liên hệ với chúng tôi 0917 448 068 (028) 3820 4155

Các bước trong quy trình tuyển dụng

Tuyển dụng nhân lực là một trong những công tác không thể thiếu của bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào. Tuyển dụng nhân lực là bước khởi đầu quan trọng trong quy trình tuyển dụng của tổ chức nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Mục đích của tuyển dụng nhân lực là tuyển đủ, tuyển đúng nhằm đáp ứng nhu cầu của Công ty về nhân lực, đảm bảo cho quá trình bố trí và sử dụng nhân lực được thuận lợi. Quy trình tuyển dụng có sự khác biệt giữa các tổ chức/doanh nghiệp khác nhau bởi đặc thù lĩnh vực hoạt động cũng như quan điểm về công tác tuyển dụng của ban lãnh đạo và những người đảm nhiệm việc này ở từng doanh nghiệp.

Một quy trình tuyển dụng điển hình được thể hiện qua lưu đồ dưới đây:Bước 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng

Dựa vào đề xuất tuyển dụng của các bộ phận, phòng nhân sự căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và năng lực nhân sự hiện tại trong đơn vị để xác định nhu cầu tuyển dụng.
 

 
   

Bước 2. Lập kế hoạch tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng hàng năm: đây là việc dự trù nhân sự trong năm dựa trên kế hoạch kinh doanh của công ty và lịch sử biến động nhân sư hàng năm đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ cho quá trình hoạt đông của doanh nghiệp nói chung và từng bộ phận nói riêng.

Kế hoạch tuyển dụng đột xuất là để:
  • Tuyển thay thế nhân sự vì một lý do nào đó mà chấm dứt hợp đồng lao dộng (nhân viên đột ngột xin nghỉ, sa thải…)
  • Tuyển mới để tuyển bổ sung cho vị trí cần người phát sinh ngoài kế hoạch tuyển dụng hàng năm.

Trong kế hoạch tuyển dụng những điều cần thiết bao gồm:
  • Xây dựng bản mô tả công việc cho vị trí công việc cần tuyển
  • Xác định yêu cầu đối với người thực hiện công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc
  • Xác định nguồn tuyển dụng, hình thức tuyển dụng và kênh tuyển dụng
  • Dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng
  • Xây dựng bài test và bộ câu hỏi tiêu chuẩn cho từng vị trí cần tuyển
  • Xác định thời gian, tiến trình và địa điểm tuyển dụng
  • Xác định thành phần tham gia phỏng vấn tuyển dụng và phân định trách nhiệm của từng thành phần tham gia quá trình tuyển dụng
Bước 3. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, điều chỉnh (nếu có) và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng (thường sẽ là ban giám đốc, giám đốc nhân sự,…). Sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt sẽ chuyển sang đăng tin tuyển dụng.

Bước 4. Đăng tin tuyển dụng

Dựa vào mô tả công việc, tiêu chuẩn thực hiện công việc và yêu cầu đối với người thực hiện công việc, cán bộ tuyển dụng xây dựng tin đăng tuyển. Tin đăng tuyển bắt buộc phải có ba nội dung cơ bản:

Thứ nhất, thông tin công ty: vài nét về tên công ty, địa điểm, website, lịch sử hình thành phát triển của công ty.

Thứ hai, về thông tin về vị trí cần tuyển dụng bao gồm: tên vị trí, số lượng cần tuyển và mô tả vài nét nội dung công việc và yêu cầu đối với người dự tuyển.

Thứ ba, thông tin liên hệ: thường sẽ là cán bộ phụ trách tuyển dụng: tên – chức vụ - email – số điện thoại liên lạc và hình thức tiếp nhận hồ sơ.

Bước 5. Nhận và sàng lọc hồ sơ

Doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ qua nhiều hình thức: trực tiếp, qua email, qua các trang web tuyển dụng…, và sau đó tiến hành sàng lọc, căn cứ vào yêu cầu đối với vị trí cần tuyển để tiến hành lựa chọn những hồ sơ phù hợp.
Sau khi đã lựa chọn được một khối lượng hồ sơ phù hợp nhất định thì tiến hành thông báo/gửi thư mời phỏng vấn sơ bộ và làm bài test.

Bước 6. Phỏng vấn lần 1

Ở bước này có sự khác biệt giữa các vị trí cần tuyển: Nhân viên - Quản lý đó là ở thành phần tham gia tuyển chọn.

Đối với vị trí quản lý: tham gia phỏng vấn lần 1 chỉ có Trưởng phòng Quản trị Nhân sự - Hành chính.

Đối với vị trí nhân viên - chuyên viên: thành phần tham gia phỏng vấn lần 1 bao gồm: Cán bộ Tuyển dụng và Trưởng phòng Nhân sự.

Nội dung của buổi phỏng vấn: chủ yếu tìm hiểu về thông tin ứng viên cũng như quá trình làm việc, tính cách của họ để đánh giá mức độ phù hợp của họ với vị trí cần tuyển. Ngoài ra với một số vị trí cần bài test về tin học, ngoại ngữ hoặc bài test chuyên môn cũng sẽ được thực hiện trong bước này.

Bước 7. Phỏng vấn lần hai

Dựa trên đánh giá sơ bộ của phỏng vấn lần một, sẽ thông báo tới những ứng viên phù hợp để tham dự phỏng vấn lần hai. Thông thường Công ty chỉ để 2 - 3 ứng viên vào vòng này.

Nhiệm vụ của các bộ phận và cá nhân tham gia phỏng vấn:

Trưởng phòng Quản trị Nhân sự và cán bộ tuyển dụng qua buổi phỏng vấn này, sẽ đưa ra những đánh giá về: thái độ; khả năng giao tiếp; tính cách; mức độ phù hợp của ứng viên với tổ chức trên cơ sở cá tính cá nhân,…

Trưởng bộ phận chức năng sẽ đưa ra đánh giá về chuyên môn.

Căn cứ của những đánh giá này được quy định trong phần "Yêu cầu đối với vị trí công việc" tại "Yêu cầu tuyển dụng" và bản "Mẫu Đánh giá phỏng vấn".

Căn cứ vào Bản Tiêu chuẩn đánh giá ứng viên, phía Công ty sẽ đánh giá theo 5 cấp độ: Kém; Yếu; Trung bình; Khá; Tốt

Trưởng phòng Nhân sự và Trưởng bộ phận chuyên môn sẽ cùng thống nhất và đưa ra quyết định lựa chọn ứng viên phù hợp.

Bước 8. Tiếp nhận thử việc

Ứng viên sau khi được lựa chọn, công ty sẽ gửi thư mời thử việc đến ứng viên và gọi điện thông báo, ở bước này cán bô tuyển dụng sẽ có đề nghị ứng viên xác nhận lại thời gian cũng như các chế độ được nêu trong thư mời thử việc. Nếu không có bất kỳ thay đổi nào khác ứng viên theo thời gian trong thư mời bắt đầu đến làm việc tại Công ty.

Việc gửi thư mời làm việc này khiến nhân viên cảm thấy mình được tôn trọng, sẽ góp phần vào việc gắn kết nhân viên với Công ty.

Bước 9. Đánh giá sau thử việc

Ứng viên sẽ có thời gian thử việc là 2 tháng trước khi chính thức là nhân viên của Công ty.

Hết thời gian thử việc Trưởng bộ phận phụ trách trực tiếp nhân viên đó sẽ đưa ra đánh giá và đề xuất có hay không chính thức tuyển nhân viên đó vào làm việc.

Có nhiều trường hợp sau khi thử việc ứng viên đó không được nhận làm nhân viên chính thức của Công ty. Lý do: ứng viên tự động nghỉ hoặc không đáp ứng được yêu cầu, công ty cho nghỉ, cũng có những trường hợp chưa kết thúc 2 tháng thử việc, công ty cho ứng viên nghỉ việc do không đáp ứng được yêu cầu công hay hay do vi phạm kỷ luật lao động.

Bước 10. Ký hợp đồng lao động

Kết thúc quá trình thử việc, nếu ứng viên đó đáp ứng được yêu cầu công việc và có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc, Công ty sẽ ký Hợp đồng lao động đối với ứng viên đó. Sau khi ký hợp đồng ứng viên đó chính thức trở thành nhân viên của Công ty.

Nội dung của Hợp đồng lao động của Công ty theo đúng quy định tại Chương IV của Bộ Luật Lao động.

Trong một doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh nhất định, trình độ, kiến thức và kỹ năng cũng như các cá tính khác nhau sẽ dẫn tới các cách làm việc khác nhau. Quy trình sinh ra là để giúp cho những người thực hiện công việc biết rằng trong một nghiệp vụ thì họ cần tiến hành công việc theo những bước nào, làm ra sao và kết quả cần đạt như thế nào? Quy trình tuyển dụng cũng không nằm ngoài mục đích này. Nó nhằm kiểm soát quá trình tuyển chọn nhân sự đảm bảo lựa chọn ứng viên có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Với “Kim chỉ Nam của chúng tôi là ba chữ thực: Thực tiễn, thực học và thực chất”, khóa học của chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn những kiến thức cơ bản có thể áp dụng hiệu quả vào công việc dù bạn có phải là một cán bộ chuyên trách tuyển dụng hay không: https://bcc.com.vn/khoa-hoc/tuyen-dung-2010.html

BCC Corp.