Góc chuyên gia


Quản trị Nguồn nhân lực - Thế cờ mới, Cách chơi mới

Theo nguồn của báo Đại đoàn kết và Quy hoạch Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN , lộ trình hình thành Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN đã được 10 Bộ trưởng của 10 quốc...

Xem thêm »

Ý kiến học viên


Bùi Thị Ngọc Đào - Khóa học: NNSNC47

Chương trình thực tế, học viên có thể áp dụng tại doanh nghiệp. Giảng viên tận tình truyền đạt kiến thức giúp học viên dễ tiếp thu bài giảng. Nhân viên thân thi...

Xem thêm »
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Logo Logo Logo Logo Logo
Logo Logo Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo Logo Logo