{literal} {/literal}
  • 15 Đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của BCC, với sứ mạng tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lân lực tại VIệt Nam
  • 200 Đó là số doanh nghiệp mà BCC đã tiến hành tư vấn và đào tạo trong suốt 15 năm qua
  • 2000 Đến nay đã có hơn 2000 học viên tốt nghiệp khóa Nghề Nhân Sự và trở thành lực lượng lao động chất lượng cho xã hội Việt Nam
© Bản quyền thuộc về BCC CORP
Developed by
Website Security Test