Góc chuyên gia


Quản trị Nguồn nhân lực - Thế cờ mới, Cách chơi mới

Theo nguồn của báo Đại đoàn kết và Quy hoạch Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN , lộ trình hình thành Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN đã được 10 Bộ trưởng của 10 quốc...

Xem thêm »

Ý kiến học viên


Nguyễn Thị Thanh Thủy - Khóa học: NNS87

Chương trình đào tạo hay, giảng dạy sinh động, giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, vui vẻ, nhiệt tình. Sau khóa học Nghề Nhân Sự tôi thấy dễ dàng áp dụng v...

Xem thêm »
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU